Vad vill Gud med mitt liv?

Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud, älskar också den som är född av honom. när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar guds barn. detta är kärleken till Gud: Att vi håller hans bud. och hans bud är inte tunga. ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? 1 Joh. 5:1–5

Den levande Guden, han som har skapat universum – det synliga och det osynliga – har uppenbarat sig genom att sända sin Son till världen som människa. Jesus har visat oss vem Gud är. Som Guds Son äger Jesus den sanna kunskapen om Gud, han vet vem och hurdan han verkligen är.

Den tro som aposteln Johannes skriver om är en tro som varken han eller någon annan människa har kommit på av sig själv – det ligger inte någon mänsklig tanke bakom den. När Petrus en gång bekände Jesus som ”den levande Gudens Son” fi ck han erkännandet att det inte var någon människa som visat detta för Petrus, utan Fadern själv. Gud själv planterar en sådan tro i hjärtat hos den som tar emot Jesus som sin Herre och Frälsare – man blir ”född av Gud”.

Det finns många livsåskådningar i världen, och det finns många som tror på en gud. Eller tror att Gud finns. Men det är bara tron på Jesus som har löfte med sig om ett evigt liv. Jesus har själv sagt: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet (Joh. 5:24). Tron på Jesus är mer än teoretisk kunskap om honom. Det är en tro som berör oss på djupet. Vi får ett nytt centrum genom att vi vill börja följa och lyda Jesus. Frågan ”Vad vill Gud med mitt liv?” börjar bli aktuell för oss. Vi upptäcker att Jesus är en god och mild Herre, hans bud är inte tunga och det är hans kärlek som driver oss att göra det han begär: Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er (Joh. 15:12). Denna kärlek visade Jesus när han gav sitt liv för oss, genom sin korsfästelse, död och uppståndelse. Att Gud genom att offra sin egen Son så har älskat oss på djupet – trots att vi inte på något sätt har förtjänat det – det är en insikt som Gud vill ska mer och mer fördjupas i oss.

Kärleken kan för många människor vara ett slitet begrepp. Man kan ha upplevt besvikelser, till exempel av att ha blivit utnyttjad, eller övergiven i ett förhållande; andra människor har gjort en så illa att tilliten till andra har gått förlorad. Man litar inte på någon. Men Gud är äkta i sitt väsen, och han kan därför bara ge det som är äkta, sant och riktigt. Därför är Jesu kärlek inte bara ett begrepp utan en kraft som spränger alla gränser. När vi öppnar oss och tar emot den i våra liv, så blir det en källa inom oss, ja, en ny tillgång och resurs. Den kärleken bjuder oss att älska våra syskon i tron, för vi tillhör nu Guds familj. Det är ett nytt och större sammanhang där Jesus är Herre, där vi älskar därför att han först har älskat oss (1 Joh. 4:19). Vi är födda av Gud och har vårt medborgarskap i hans rike. Det riket är förlåtelsens och nådens rike – något som ska prägla den kristna gemenskapen. Eftersom Jesus har förlåtit oss våra synder och upprättat oss som människor har den möjligheten öppnats för varenda en av oss.

Som medborgare i gudsriket har vi en framtid som vi annars aldrig skulle ha. Hur kan detta vara möjligt? Jo, Jesus har besegrat djävulen och hans makt som är döden. Den har därför inte längre någon rätt till oss. Den som nu bor i oss – det är Jesus – är den som segrat. Därför är tron på Jesus som Guds Son den enda tro som har besegrat världen. Det är den tron som räddar oss!

Bön: Tack, Jesus, för att tron på dig ger evigt liv. Hjälp mig att alltid leva i din kärlek. Amen.

MikaeL Björkman, Färlöv

Svetsare och ELM-predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan