Missionen är vår sak!

Mission är inte något för några specialintresserade. Det är varje kristens uppgift. I det uppdraget får vi alla Be, Ge och Gå – med olika tyngdpunkt.

När vi får upp ögonen för evangeliet och hur viktigt det är för oss, föds också en längtan efter att få berätta detta vidare till andra som inte redan hört. Där och då börjar missionen – när någon vill ge vidare det den av nåd fått ta emot. Som Petrus och Johannes uttryckte det då de stod inför rätta: ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi sett och hört” (Apg. 4:20). Faktum är att vi alla har en uppgift och ett ansvar i missionen, oavsett om vi känner att det är ’vår grej’ eller inte.

Alla behövs!

ELM är en missionsorganisation. Det vi gör är helt enkelt att bedriva mission. Oavsett om det är i Sverige eller utomlands. I ELMs vision för sin mission står det så här: ”Orden be, ge och beskriver tre viktiga uppgifter för att vårt missionsarbete ska fortsätta. Till bön är alla kallade, till givande många och till att – bli missionär – inte heller så få.” Det är alltså inte bara de som fått en viss uppgift, blivit kallade som missionärer eller är speciellt intresserade, som har ansvar för missionen – utan det har vi alla. Det finns en uppgift till oss var och en!

ELM har i dag fyra missionsländer i utlandet: Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Men även Sverige är ett missionsland som ELM vill satsa på. Arbetet i Sverige sker främst i de lokala missionsföreningarna och församlingarna, men även på nationell nivå händer det saker. Vi har nyligen anställt en missionssekreterare för vårt Sverigearbete och så har vi startat försoningsarbetet Amani.

Nu får vi ta emot

Det sistnämnda – Amani – är vad man kan kalla för mission i retur. Under årtionden har vi fått vara med och bygga upp kyrkor i våra missionsländer. När nu vårt eget land blir allt mer sekulariserat och avkristnat får vi i stället stå som mottagare för mission och inspiration från våra samarbetskyrkor. Amani bygger på ett koncept som startade i Rwanda och som sedan har använts med framgång i många afrikanska länder, bland annat inom ELCK i Kenya.

ELM behöver dig och vill ha dig med i sitt missionsarbete! Du har en uppgift och är viktig, oavsett om det handlar om att be, ge eller gå. Din kallelse är att leva här och nu och dela det du fått, på den plats och i de sammanhang där Gud har satt dig. Men ibland kallar Gud oss också ut ur de trygga sammanhang vi lever i till något nytt, okänt och spännande. Kanske är det just du som ska bli ELMs nästa missionär i Peru eller Afrika? Våga tänka tanken!

Isak Engström, informatör ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan