Gud kallar – och vi får vara med

ELM har återigen skickat ut Kerstin Nilsson för att arbeta i Kenya. Det blir i första omgången en period på två år. Avresan från Sverige var den 14 januari. För Kerstin kändes det som att resa ut och samtidigt som att komma hem. Hon såg fram emot återseendet med människorna i Kenya.

Välkommen tillbaka!

Det är glädjande att som missionssällskap kunna skicka ut missionärer och det är fint att uppleva att många missionsvänner lever med och stöttar. Sådan var känslan i Ekets missionshus den 1 januari 2014. Drygt hundra personer var samlade för att lyssna på predikan av Stefan Ekström och delta i välsignelsestunden för Kerstin. Under sitt år i Sverige har Kerstin bott i Eket och varit en del av ELM-föreningen där. Det märks att hon har många vänner och är uppskattad i de sammanhang hon finns med i. Det är också de signaler ELMs Nämnd för utlandsmission (NUM) har fått från Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK) – att Kerstin är välkommen tillbaka i gemenskapen.

Helande av relationer

Kerstin kommer att fortsätta att jobba med fredsprojektet HWEC: Healing the Wounds of Ethnical Conflicts. Kanske kommer hon ha en lite annorlunda roll än den hon hade när hon lämnade för att åka till Sverige, men det finns fortfarande många sår och konflikter som behöver helas av den Gud som både förlåter synd och tar bort smärta. I förlängning av att man upplever helande av relationer i kyrkan ligger att det smittar av sig, också på samhället. I den utvecklingen ligger också en ny arbetsgren.

Ett uppdrag i samarbete

Som sändande organisation jobbar ELM tillsammans med ELCK. Det är kyrkan där nere som bäst vet var behoven finns och vilka arbetsuppgifter som kan passa Kerstin. Eventuellt kommer en del av Kerstins uppgifter att vara förlagda till Maralal, Samburu, där kyrkan har ett relativt nytt arbete. Vi får be att Gud uppenbarar sin vilja.

ELM samarbetar också med SLEF, Svenska Evangelieföreningen i Finland, i utsändningen av Kerstin. Hon kommer de första månaderna att bo på missionsstationen Atemo där det för närvarande finns en missionär från SLEF. Senare kan Kerstins boende bli på Chesinende.

Att be för Kerstin och sända henne – från Ekets missionshus till Afrika – förpliktar mer än bara på nyårsdagen. Vi får tillsammans fortsätta i bön för Kerstin alla dagar under åren som ligger framför. Vi får också låta våra tankar på henne omsättas i handling i form av ett uppmuntrande brev, mail eller sms. Det tar inte lång tid, men betyder så mycket!

Kerstin skickar ut rundbrev och bönemail. Är man intresserad av att få dem kan man skicka ett mail till kerstin.nilsson@elmbv.se. Vill man ytterligare vara med och bidra ekonomiskt till bl.a. Kerstins arbete i Kenya kan man ge en gåva till ELM via plusgiro 5 58 43-7 eller bankgiro 476-1144. Tack att ni finns med och stöttar ELMs arbete utomlands!

Benedikte Nilsson, vice ordförande i Nämnden för Utlandsmission (NUM)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan