Kategori: Februari 2014

Psykar Jesus kvinnan i Sykar?

En samarisk kvinna öppnar sig för Jesus. Han tar då tillfället i akt att sätta fingret på hennes ömma punkter i livet och på bristerna i hennes tro. När vi läser berättelsen kan vi uppleva honom som både hård och okänslig …

Hat

Alla bär vi på både ont och gott i vår personlighet. Vår uppgift är att ställa oss på det godas sida, även när det tar emot – ställa oss nära Jesus.

Mission – att rädda människor till evigt liv!

Gud bjuder oss att vara hans händer och fötter för att rädda människor till evigt liv. Vi får proklamera Guds Ord i den helige Andes kraft.

Hur vördar vi Bibeln?

Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Vi får bära det i våra hjärtan och låta det forma våra liv. Jesus uppmanar oss att ta emot ordet – läsa det, lyda det och sprida det.

Allt är inte politik

Den 22 februari 2013 var en speciell dag för mig. Då påbörjade jag mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag. På morgonen slog jag upp min Bibel och ögonen föll på orden i Psaltaren 82:2–4: ”Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Skaffa den arme… Läs hela artikeln »

Föreningen – en plats för nattvard?

Frågan om nattvardsfirande i en ELM-förening har i en del fall lösts naturligt. På andra håll har den känts svårare och mer brännande, kanske till och med löpt risken att bli splittrande. Goda och ärliga samtal hör till varje svår fråga – också denna.

Gud leder – trots allt

Något av det svåraste en kristen kan få uppleva är att Gud är tyst. Man får gå igenom mörka, stumma perioder. Målet med det är dock gott – en något djupare tro och tillit än tidigare.

Gud vill ingen syndares död

Du människobarn, säg till Israels hus: ni säger: Våra överträdelser och synder tynger oss, och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? svara dem: så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om… Läs hela artikeln »

Gud kallar – och vi får vara med

ELM har återigen skickat ut Kerstin Nilsson för att arbeta i Kenya. Det blir i första omgången en period på två år. Avresan från Sverige var den 14 januari. För Kerstin kändes det som att resa ut och samtidigt som att komma hem. Hon såg fram emot återseendet med människorna… Läs hela artikeln »