En vision som inte får underskattas

I Matongo i Kenya ligger Neema Lutheran College med dess teologiska fakultet och lärarseminarium. Ordet neema betyder nåd och Per-Martin Hjort intygar att det är just en nåd att besöka en institution som fungerar väl. Samtidigt måste han konstatera att maktkamper gjort att visionen inte fått blomma ut.

Neema Lutheran College består av två fakulteter. Den äldre och mer välkända är den teologiska fakulteten MLTC (Matongo Lutheran Theological College). Den yngre lillebrodern är MLTTC (Matongo Lutheran Teachers Training College), lärarseminariet som efter många om och men kom igång 1994.

Att bland annat Per-Ebbe Ingverts vision om en evangelisk-luthersk lärarhögskola i Kenya slutligen kunde förverkligas fick jag själv i början av 90-talet vara med om att i någon mån bidra till. Därför har det varit en alldeles särskild neema – en särskild nåd – för mig personligen att som seniorvolontär under den gångna våren fått stifta bekantskap med detta seminarium som i år bland annat kunde utexaminera 53 kvalificerade grundskolelärare.

Unikt fadderprogram

Seminariets faciliteter ser inte mycket ut för världen och institutionen dras med ekonomiska bekymmer. Men jag kunde konstatera att man har en trygg och ansvarstagande rektor i John Obaga, en kompetent och välfungerande lärarstab samt livserfarna och motiverade kandidater. Utbildningen som leder till behörighet att undervisa elever i klass 1–8 i samtliga statliga skolor är tvåårig och lärarpraktik ingår. Under innevarande läsår har man 133 förstaårskandidater och 83 som går sitt andra år. Könsfördelningen är helt jämn.

Kandidaterna representerar tio olika etniska grupper. Det är unikt och gör MLTTC, trots att det ligger ganska isolerat ute på landet och i en avlägsen del av Kenya, till en nationell lärarhögskola. Anledningen är att man genom LEAFs, den finska organisationen som samarbetar med den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenyas, försorg initierat ett fadderprogram för fattiga, men lovande lärarkandidater, från mer eftersatta folkgrupper som massaj, pokot och samburu. Och detta är viktigt eftersom det förhoppningsvis leder till en ökad nationell och kyrklig samhörighet.

Låt neema bära!

De senaste årens stolta planer på att få Neema Lutheran College registrerat som ett universitet tycks dock ha gått i stå. Inte minst på grund av spänningar och motsättningar inom den evangelisk- lutherska kyrkan i Kenyas (ELCKs) ledning och prästerskap. Inom ELCK är MLTTC en något förbisedd och underskattad institution som drivs av lekmän för lekmän. Man ser inte riktigt att man genom den påtagligt skulle kunna öka sitt inflytande och medlemsunderlag i de hundratals skolor med tusentals elever som man enligt kenyansk lag får och skall sponsra. Detta var visionen som födde MLTTC. Ska ELCK kunna överleva och fortsätta att växa i framtiden måste teologer, präster och biskopar lägga ner sitt positionstänkande med dess förödande maktkamp och visa att de är rädda om, vill ta vara på och betjäna de många kristna som både vill och kan bära kyrkan in i framtiden med såväl sitt engagemang som med sina ekonomiska resurser.

Nyckeln till detta framgångsrecept finns ju redan i namnet på ELCKs utbildningscentrum, Neema Lutheran College. Men då måste neema stå för väsentligt mycket mer än bara ett namn.

Per-Martin Hjort, Hässleholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan