Nakuruprojektet har inte avstannat – det har just börjat

Kära yngre och äldre missionsvänner i Sverige, medlemmar i styrelser av olika slag, medlemmar i kommitén för Kenya!

Kära yngre och äldre missionsvänner i Sverige, medlemmar i styrelser av olika slag, medlemmar i kommitén för Kenya!

För ett par dagar sedan hade vi förmånen att få se Nakuruprojektet från både ut- och insidan. För oss, som bara sett fas ett, de första klassrummen, och bevittnat den långa och stundom prövosamma projektprocessen, var det en stor upplevelse att se visionen ta form, de nya huskropparna växa, till…

 

NAKURU CHURCH & COMMUNITY CENTRE
vars grunder och murar nu rests. I en T-formad byggnad på c:a 500 m2 ligger en rätt stor Assembly Hall (=I:et), som blir kyrksal eller samlingslokal för c:a 350–400 personer. Två mindre ”klassrum” finns också där. I ”tvärbalken” ligger rum för kök, bostäder, expeditioner, smärre grupprum m. m. Kyrksalen har fått en mycket vacker stensättning, med olikfärgade stenar, vackert avfasade. När vi såg blocken huggas till på plats, var det inte utan att vi kom att tänka på liknelserna i Bibeln om de många stenarna, som fogas samman i det andliga husbygget (1 Petr. 2), med Kristus som hörnstenen. Och levande stenar skall få formas: planer finns på att ge undervisning åt distriktets kristna och att nå ut med evangelium till stadsdelens befolkning på olika sätt, också genom att skapa mötesplatser för de c:a 350– 500 000 människorna genom bokcafé och ”a multipurpose workshop”. Snickarverkstad, hemkunskapsrum med syateljé, bageri, ”small-scale farming” finns också bland idéerna.

 

PANGANI PRIME SCHOOL PROJECT
Tre nya klassrum (två av dem sammanbyggda) på Panganiskolan intill uppförs nu och skall stå redo att ta emot eleverna i september. Skolan har fått ett stort uppsving sedan byggnationerna sattes i gång. Rektor berättade att en klass blivit främst i hela rektorsområdet och att ett par andra fått utmärkelser. Goda lärare dras till skolan, studiemotivationen har ökat betydligt. Från att ha varit en ”slumskola” håller den och för övrigt hela området på att få ny självkänsla genom den högst påtagliga yttre upprustningen och de planer som finns för skola och kyrkcenter.

 

PANGANI-VÄN, NU BÖRJAR JOBBET!
Projektkommittén för Church & Community Centre i Pangani sjuder av verksamhetslust och framtidsförhoppningar. Medlemmarna betonar att de vill göra projektet självbärande i så stor omfattning som möjligt, men de vill gärna ha svenska medarbetare under en tid framöver. Bed över om där vi kan få verka i dynamisk stor- inte någon av er skulle kunna tänka er att vara med i något ungdomsteam, som kunde vara här ute ett par år! Kanske någon familj med hjärta för (skol-)evangelisation passar in här?

För oss som suttit bland kyrkans krishärdar i 21 månader var det värmande att se detta konstruktiva arbete och denna vi-anda. Grunden är lagd för en spännande missionsutmaning,

stadsmiljö tillsammans med kristna från hela Kenya med Ordet som grund i den Helige Andes kraft för att Kristus skall få kropp och kontur i Nakuru stad och distrikt.

Missionärsgruppen i Kenya, Era medarbetare i Kristus, 1 Petr. 2:4–5

Erik & Ann-Mari Wiberg,
lärare resp. journalist

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan