Kategori: September 2014

Adam, Salomo och jag

Om du var garanterad att få det du ber om, vad skulle du be om då? Bibelns Salomo ger ett kanske överraskande svar …

Att påverka samhället

Inom tolv månaders tid har vi haft kyrkoval, val till EU-parlamentet och nu, val till riksdagen, landsting och kommuner. Gustaf Lunnergård träffade Thomas Ardenfors, moderat politiker i Sollentuna, för ett samtal om samhällsengagemangets olika arenor.

En vision som inte får underskattas

I Matongo i Kenya ligger Neema Lutheran College med dess teologiska fakultet och lärarseminarium. Ordet neema betyder nåd och Per-Martin Hjort intygar att det är just en nåd att besöka en institution som fungerar väl. Samtidigt måste han konstatera att maktkamper gjort att visionen inte fått blomma ut.

Radikala efterföljare

För ca 150 år sedan skickade EFS ut sina första sju missionärer. Utan mobiltelefoner, Skype eller internetbanken och ibland utan fru och barn reste de ut till en oviss framtid. Elva år senare hade två åkt hem, två hade dött på grund av sjukdom och tre var mördade. Ändå stod… Läs hela artikeln »

Väldigt typiskt Gud…

Matteus citerar Hoseas ord om Israels folk, ”Från Egypten har jag kallat min son”, som en profetia om Jesus. Hur kan han göra det utan att bryta med goda regler för tolkning? Svaret hittar vi i den spelstil Gud valt – typologin.

Vilodag för kropp och själ

Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året skall du låta den vila och ligga orörd, för att de fattiga i ditt folk skall få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt skall du… Läs hela artikeln »