Det dubbla bygget

Att undervisa i Guds Ord och samtidigt bygga upp institutioner som kan bära över tid. Så har konceptet för missionen sett ut och nu axlar kyrkan i Etiopien alltmer ansvar och har storslagna visioner. Vi inbjuds att bidra till arbetet.

Att undervisa i Guds Ord och samtidigt bygga upp institutioner som kan bära över tid. Så har konceptet för missionen sett ut och nu axlar kyrkan i Etiopien alltmer ansvar och har storslagna visioner. Vi inbjuds att bidra till arbetet.

Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor skall inte mer förtrycka det, som det skedde förr, alltifrån den dag då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag skall låta dig få ro för alla dina fi ender.

Nu förkunnar Herren för dig att Herren skall bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son. (2 Sam. 7:10–14a)

HERREN TALAR TILL DAVID och låter honom veta att hans son Salomo kommer att få uppdraget att bygga ett hus åt Herren. Herren hade omsorg om David och uttryckte även sin omsorg om kommande generationer. Guds folk har i alla tider sökt tröst i Guds Ord.

I Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) står Guds Ord högt i kurs. Ledningen ser med fasa på hur fl era kyrkor i Etiopien undervisar ett annat evangelium än det som Jesus Kristus överlämnat genom sina apostlar. Flera kyrkor i Etiopien är i dag föremål för påtryckningar från liberala kyrkor från väst. EELC vakar över sina församlingar och vägrar släppa in samarbetspartners som har en annan grund. De vill inte ta emot stöd och pengar som är kopplade till krav på att överge den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Strävan mot ekonomisk självständighet ELM-BV inledde missionsarbete i Etiopien 1921. Herren har kallat många missionärer att bygga och tjäna i ett dubbelt bygge – att undervisa i Guds Ord och samtidigt bygga upp institutioner och byggnader, av vilka många används än idag.

EELC understryker vikten av att andligt sett stå förenade med systrar och bröder i hela världen som värnar om Guds Ord. Samtidigt strävar de efter att bli självständiga på det ekonomiska området. För att kunna närma sig det har EELC beslutat att bygga ett höghus på kyrkans tomt i huvudstaden Addis Abeba. Etiopien är inne i en kraftig ekonomisk expansion och EELC vill passa på att ta del av landets framgångar. Någon har uttryckt det som att kyrkan sitter på en ”guldgruva” genom att de är ägare av en tomt i huvudstaden Addis Abeba. Man vill därför investera i en byggnad som, förutom att nyttjas av olika verksamheter i EELC, också kan hyras ut och generera intäkter.

En projektkommitté är bildad för det planerade bygget. Vid kyrkans årsmöte i maj 2015 beslutades det enhälligt att alla avlönade personer i EELC skall skänka en månadslön per år till projektet. Det kanske låter lite och oansenligt men med tanke på de knappa resurserna som kyrkans tjänare har är det imponerande. En evangelist tjänar cirka 500 svenska kronor i månaden och en präst något mer. Matpriserna ökar hela tiden och kyrkans arbetare har svårt att försörja sig på sin lön. De har ofta inkomster från annat håll, som jordbruk eller uppdrag i missionen.

Kyrkan skriver i ett brev till ELM att de är mycket tacksamma för allt samarbete som har pågått under åren. De ser ett stort värde i de missionärer som troget tjänat kyrkan genom alla år. EELC vill tydligt understryka hur välsignad kyrkan har blivit genom ELMs stöd och medverkan. Samtidigt ser de med oro på de indikationer de fått om att ELM på sikt behöver minska sitt ekonomiska bistånd. Parallellt med det ökar pressen på kyrkan vad gäller löner och expansion av synoder och församlingar.

Majoriteten av EELCs missionsarbete finns på landsbygden där folket är fattigt. Nu vill kyrkan etablera sig i storstäderna dit många flyttar för utbildning och arbete. I städerna finns det medlemmar som tjänar bra och som kan bidra. Dock är kyrkan i behov av kapital för att genomföra denna förändring i själva strukturen.

ELM gör insamling ELM-BVs styrelse har beslutat att göra en engångsinsamling under namnet ”Det dubbla bygget”. Insamlingen delas lika mellan byggprojektet i Addis Abeba och ELMs ordinarie stöd till EELC. Genom denna insamling vill vi uppmuntra EELCs längtan, både att nå ut till fl er platser och människor och att röra sig i riktning mot att bli ekonomiskt oberoende av ELM. Vi hoppas också kunna stötta undervisning i kyrkan kring förvaltarskap och givande.

De flesta av Till Livs läsare är rikt välsignade av Herren och har fått god undervisning om vägen till räddning och evigt liv. Men också materiellt och ekonomiskt har många av oss fått mycket. Genom denna insamling har vi möjlighet att tacka Herren för allt gott som vi fått. Du som sitter på fonder, aktier och sparkapital, fundera på om inte en del av dessa sparade medel skulle kunna investeras i missionsuppdraget. Tiden är kort och Gud kallar oss att ge det vi fått till hans goda verk. Vi vet att Bibeln lär att välsignelsen ökar genom att ge till det goda verk som Herren öppnat upp. Givandet är helt klart en sak som du skall tala med Herren om i din dagliga bön. Tänk inte bara på sten och betong när det gäller bygget i Addis Abeba. Tänk framförallt på Guds Ord som genom dessa gåvor får stor framgång i ett land som just nu ligger öppet för mission.

DAVID FICK VARA TILL STOR VÄLSIGNELSE i Herrens tjänst men han skulle inte bygga det hus som Herren skulle bo i. Salomo fi ck uppdraget att bygga templet och betydelsen av den byggnaden blev enorm. ELM-BV har genom missionsarbete i Etiopien fått vara till stor välsignelse men våra etiopiska vänner har redan nu visat att de är beredda att axla ansvaret för god biblisk undervisning som även stäcker sig utanför landets gränser.

JONNY BJUREMO, missionssekretare, Sunne

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan