Kategori: September 2015

12 steg för syndare

Alla bär vi på något av sår, ovanor och beroenden. Med Guds hjälp får vi arbeta på att slipa bort sådant som annars lätt förpestar tillvaron, både för oss själva och för andra.

Det dubbla bygget

Att undervisa i Guds Ord och samtidigt bygga upp institutioner som kan bära över tid. Så har konceptet för missionen sett ut och nu axlar kyrkan i Etiopien alltmer ansvar och har storslagna visioner. Vi inbjuds att bidra till arbetet.

Om världens största hycklare

DET VAR LITE AV TOMBOLA när det kom till utdelningen av dagens arbeten på lantbruksskolan utanför Östhammar.

Småbarnsförälder – predikant

Hur får man ihop livet som fritidspredikant och småbarnsförälder? Åsa Johansson har träffat två predikanter för att höra hur de gör. Det blev ett samtal om planering, utmaningar och hängivenhet. Men det kom också att handla om hur barnen kan få inspirera sina föräldrar i tron på Gud.

Jesus ber för oss

Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Joh. 17:9–11

I en tid då man förhandlar om allt

Vi lever i en kultur där perspektiven är många och det mesta är upp till diskussion. Det är lätt att känna sig vilsen. Hur ska vi orientera oss för att inte tappa fotfästet?

Tid för förnöjsamhet

Vad gör det materiella välståndet med oss och vad kan vi göra med det?