Med blicken mot målet

EVANGELIET PÅ DEN HELIGE MIKAELS DAG beskriver hur de sjuttio lärjungarna återvänder till Jesus med besked om stora framgångar i arbetet.

De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” Han sade till dem: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.”

Luk. 10:17–21

EVANGELIET PÅ DEN HELIGE MIKAELS DAG beskriver hur de sjuttio lärjungarna återvänder till Jesus med besked om stora framgångar i arbetet. De hade sänts ut två och två till varje stad och plats dit Jesus själv skulle komma. Tänk vilket hedersuppdrag de fått av Herren, att förbereda för hans ankomst på nya orter! Kanske är även du utsänd av Herren för att förkunna evangelium och vittna om vad Jesus har gjort? I så fall har du ett ofattbart stort uppdrag! Kanske känner du dig ofta svag och hjälplös? Hur ska jag, som är ”ett lamm, utsänt mitt ibland vargar” klara av ett sådant uppdrag? Fruktan och modlöshet anmäler sig lätt.

TILL DIN HJÄLP HAR JESUS GETT DIG inget mindre än sitt eget namn. Detta namn är ett med honom själv, han som är Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader och Fridsfurste. (Jes. 9:6)

I Jesu namn har du omvändelse och syndernas förlåtelse. Detta, som ska predikas för alla folk på jorden, (Luk. 24:47) får du ta till hjärtat.

I Jesu namn är Satan besegrad. Den saken stod klar för de sjuttio lärjungarna som segervisst meddelade att till och med de onda andarna lydde dem när de predikade i hans namn. Jesus bekräftar också den andliga segern: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. I hans namn hade lärjungarna till och med makt att trampa på ormar och skorpioner, att stå emot fiendens hela välde. Och som om det inte var nog: Jesus lovade att ingenting någonsin kunde skada dem. Ännu i dag gäller att den lärjunge som i tro går dit Jesus befallt faktiskt inte kan ta någon skada för evigheten.

MEN HAR DU VÄL ÖVERVUNNIT fruktan och modlöshet anmäler sig en annan fara, nämligen frestelsen att växa sig stor i sina egna ögon. De onda andarna lyder de utsända. Hur snubblande nära måste inte högmodet ha legat för lärjungarna! För att hindra Satan från att vända lärjungarnas framgångar till egen vinning har Jesus ett angeläget budskap att förmedla: Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Långt viktigare än vår tjänst för Gud är att vi står i ett rätt förhållande till honom. Det är det som avgör var vi ska tillbringa evigheten.

SKA JAG TILLBRINGA EVIGHETEN I HIMLEN måste jag höra till dem som Jesus kallar ”de olärda och små”. Det låter inte särskilt hedrande men det är bara för de som i egna ögon är olärda och små som Fadern kan uppenbara det verkligt stora – det som har att göra med vem Jesus är och vad vi har i honom. Vi är från evighet utvalda av Gud till frälsning genom tron på Jesus Kristus. Han har förlåtit oss alla våra synder, även högmodets synd, och vill ha oss med i himlen som sin mödas lön. Men är det inte ofta så att det är först genom tårar som vår blick vänds mot målet? Det är våra lidanden som gör att vi av hjärtat gläder oss vid tanken på att en gång få vara hemma.

BÖN: Tack Jesus, att du sänder oss ut i din stora skörd. Hjälp oss att med odelat hjärtat och med segervisshet över frälsningen få utbreda ditt rike och målmedvetet vandra mot det himmelska hemmet. Amen.

JOHAN ÅSTRÖM, predikant, Alingsås

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan