Kategori: Oktober 2015

Att förlora för att leva

ATT VARA MÄNNISKA ÄR STORT. Det är en Guds gåva att ha fått liv. De liv vi fått får vi leva som älskade barn i Gud Faderns omedelbara närhet – i gränslös glädje, i trygghet – och i tröst.

Fler slussar in till evangeliet

– BJUD IN MED DIG SJÄLV, inte med verksamhet. Den uppmaningen gav oss kyrkoherden Göran Landgren när han talade på medarbetardagar för anställda inom ELM-sfären.

Så var det då…

I några korta artiklar får vi minnesbilder från ’flydda tider’. Eva Henriksson i Jonstorp berättar här om några minnen från sin barndoms läger.

Längtan som lever vidare

Under senaste åren har missionsledare Erik Andersson besökt flertalet av ELMs missionsländer. Här delar han erfarenheter och uppdaterar oss om läget i missionens arbete. Mission är glädje, tålamod och en okuvlig längtan.

Det rytande lejonet och den klagande profeten

I fyra delar leder oss Fredrik Smetana igenom profetboken Amos i Gamla testamentet – ett retoriskt mästerverk med ett aktuellt och brännande budskap. Här följer första delen om Amos samtid och profetuppdrag.

Ta upp kampen mot porren!

BÅDE SAMHÄLLET OCH KYRKAN står i dag inför en stor utmaning: undersökningar tyder på att fler och fler pojkar och unga män ser på porr i allt större grad.

Vem unnar mig livet?

Starka känsloutbrott och främmande nidbilder. Men också varma porträtt och inkluderande kärlek. Markus Hector har sett Kaj Pollacks Så ock på Jorden.

Hur kan Gud vara god när det finns ondska i världen?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Mer än goda ord

Den pågående flyktingkatastrofen ställer Europa inför stora utmaningar. Politisk kraftsamling efterfrågas, men i lika hög grad medmänniskor som ger av sin tid.

Med blicken mot målet

EVANGELIET PÅ DEN HELIGE MIKAELS DAG beskriver hur de sjuttio lärjungarna återvänder till Jesus med besked om stora framgångar i arbetet.