Jag sökte Allah och fann Jesus

”Jag sökte Allah och fann Jesus” är en gripande berättelse om Nabeel Qureshis resa från muslim till kristen.

”Jag sökte Allah och fann Jesus” är en gripande berättelse om Nabeel Qureshis resa från muslim till kristen. Boken är en blandning mellan en självbiografisk och en förklarande text där författaren insprängt i sin livsberättelse förklarar begrepp och företeelser inom islam. I denna dubbla ambition ligger både bokens brist och styrka. Den försöker att fylla båda funktioner men ibland blir den ena lidande på bekostnad av den andra. För det mesta lyckas det dock och som läsare blir man engagerad i både Qureshis personliga brottningskamp och i att tillvarata de nyttiga upplysningar man får om islam.

Boken har gett mig en djupare förståelse för aspekter av islam som jag tidigare haft bristande insikt i, bland annat den stolthet det kan förknippas med att vara muslim, alltså hedersbegreppet, och den djupa respekt man som muslim har för auktoriteter. Att läsa om detta väckte tankar hos mig kring min kultur och tro, hur den liknar och skiljer sig från det författaren beskriver. Samma sak när författaren skildrar sin intellektuella och själsliga kamp med tron. Nabeel granskar islam och kristendomen grundligt. Det utmanade mig i de tvivel jag ibland själv bär på. Har jag på ett liknande sätt undersökt om min tro håller? De svar Nabeel fann på sina egna frågor uppmuntrade och styrkte mig i vissheten om att sanningen ska göra oss fria. Det stora pris som författaren fått betala för sin tro när familjen delvis tog avstånd från honom utmanar mig på ett liknande sätt. Är jag villig att, som Nabeel, stå upp för min tro också när det kostar?

Slutligen gav boken också en stor glädje och tacksamhet över evangeliet. Att ta del av författarens insikt om sanningen i det glada budskapet väcker en hunger att läsa Ordet som talar så mycket tydligare än Koranen.

DANIEL HERMANSSON, studerande, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan