Var med och rädda liv!

Sverige är ett land där nästan alla kan äta sig mätta och många till och med överkonsumera mat. Vi är ett folk som lider av sjukdomar som uppstår på grund av för mycket ätande. Så är det inte i Etiopien. Nu inleder ELM en nödhjälpsinsamling som kommer att rädda liv.

Sverige är ett land där nästan alla kan äta sig mätta och många till och med överkonsumera mat. Vi är ett folk som lider av sjukdomar som uppstår på grund av för mycket ätande. Så är det inte i Etiopien. Nu inleder ELM en nödhjälpsinsamling som kommer att rädda liv.

– MAMMA, NÄR ÄR DET MIDDAG?

– Jag är ledsen men i dag har vi inget att äta.

Etiopien är ett land med 90 miljoner invånare som just nu drabbats av svår torka efter uteblivet regn. Det beräknas att 20 miljoner människor, därav 6 miljoner barn, hotas av hungersnöd. Skörden har uteblivit under flera år och förråden är tomma. Djuren som tjänat i jordbruket och levererat mjölk har sålts eller slaktats. Dragdjuren är viktiga för att bedriva ett någorlunda fungerande åkerbruk. Allt är slut! Vi kan bara ana vad detta innebär. Att fullt ut förstå en sådan katastrofal situation går helt enkelt inte för en svensk.

Stor brist på allt

De flesta av oss har möjlighet att duka fram mat varje dag och har sällan några bekymmer med att betala i affären. Majoriteten svenskar lever ett materiellt välsignat liv och kan till och med spara en del pengar för att ’trygga’ sin ålderdom. Sverige är, än så länge, ett land med obeskrivligt stora resurser. Blir vi sjuka finns det oftast sjukvård som sörjer för en god hälsovård.

Våra vänner i Etiopien saknar allt – mat, vatten, pengar, kläder, sjukvård. Ovanpå allt detta uteblir det efterlängtade regnet. Regn, som gör att jorden börjar fungera. Regn, som fyller brunnen med vatten. Regn, som gör att barnen kan tvätta sig och bli rena.

Svält och politisk oro

Torkan är en del av katastrofen i Etiopien, men tyvärr inte den enda. Landet upplever också en politisk oro, inte minst i Oromo-regionen. Konflikter har uppkommit till följd av att städerna växer och värdefull jordbruksmark övergår till att ingå i stadsplaneringen. Det råder delade meningar om hur myndigheterna har agerat. Hittills rapporteras det om 200 döda i upplopp runt om i landet. Detta kan försvåra distributionen av nödproviant.

Den kyrka som ELM nu samarbetat med i närmare 100 år, Etiopiens evangelisk lutherska kyrka (EELC), har en avdelning som går under namnet Lutheran Church in Ethiopia Social and De velopment Association, LCE-SDA. Avdelningen har utarbetat en projektplan som går under namnet: Zeway Dugda Woreda Emergency Recovery Project. Zeway Dugda är beläget i låglandet i området Rift Valley. Här har torkan slagit till med full styrka. Kyrkan har ringat in nästan 2 000 hushåll med 14 000 personer som drabbats värst av katastrofen. Bönderna där har varit tvungna att sälja såväl sin boskap som sin utrustning och andra tillgångar och använda sina besparingar för att överleva. En ko som normalt inbringar 2 000 kronor vid försäljning ger nu 300 kronor. Ingen vill betala ett överpris för en utmärglad ko.

Nu går ELM in och stöttar det projektet. Vi startar insamlingen ”Nöd i Etiopien”. Vi kan ha så lätt att stänga av och titta bort när vi nås av rapporter om svältkatastrofer, men nu vill vi uppmana alla missionsvänner att inte göra det! Det är hög tid att vi lyssnar på ropet från etiopiska vänner som behöver vår hjälp!

Vad räcker pengarna till? En lärare i Etiopien är välavlönad med etiopiska mått mätt och har en inkomst på ungefär 2 000 svenska kronor i månaden, dvs. ca en trettondel av vad en lärare i Sverige tjänar. Genomsnittslönen i Etiopien beräknas till cirka 1 300 kronor om man är lyckligt lottad och har ett arbete. En liter mjölk i butik kostar sex kronor och en liter bensin sju kronor. På landsbygden är människorna mycket fattiga och de flesta saknar resurser. Även om Etiopiens ekonomi har växt kraftigt de senaste åren kommer detta endast en liten del av befolkningen tillgodo. Det rapporteras att ungefär 45% av det som behövs i nödhjälp har samlats in på olika sätt. Regeringen har en aktiv plan för att kontinuerligt få ut hjälpen.

Projektet LCE-SDA vill i första hand ge stöd till de allra fattigaste familjerna och de familjer där det är kvinnor som ansvarar för försörjningen. Kyrkan vill distribuera mat och boskap till de hushåll som förlorat det mest grundläggande för sin överlevnad.

Projektet har etablerat goda relationer till de lokala myndigheterna. Flera av kyrkans ledare kommer urspungligen från dessa områden och är väl insatta i språk och kultur.

Kostnaden för hela projektet under ett år beräknas uppgå till 1,6 miljoner svenska kronor.

ELM SAMLADE UNDER FÖRSTA VECKAN efter nödropet in hela 70 000 kronor. Det är vi mycket tacksamma för! Insamlingen kommer att pågå hela året och vi uppmuntar er att fortsätta med generösa gåvor. Tänk gärna över vilka möjligheter du och dina släktningar, din förening eller församling, har att bidra. Varje hundralapp räddar liv. Be och ge!

JONNY BJUREMO

missionssekreterare, Sunne

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan