Vad händer vid himmelsfärden

”Skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din Sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd.” Har du, likt jag, funderat över vilka som egentligen är frukterna av Jesus himmelsfärd? Här följer några bibliska förklaringar.

VID SIN HIMMELSFÄRD tar Jesus avsked av sina lärjungar. Han lyfts upp på ett moln och får dem att förstå att han nu ger sig av för gott. Molnet symboliserar Guds närvaro – Gud hade följt sitt folk i ett moln i öknen. Nu går Jesus in i Guds närhet. Han sätter sig på Faderns högra sida och vilar ut. Uppdraget är fullgjort. Kristus har besegrat ondskans ’treenighet’ – djävulen, synden och döden.

HIMMELSFÄRDEN ÄR alltså Jesus avsked och samtidigt hans tronbestigning där han kröns som segrare. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, förklarar Petrus det i ett tal han håller. (Apg 2:33)

DENNA TRONBESTIGNING får återverkningar i världen. När Sveriges U21-landslag i fotboll vann EM i Tjeckien i somras blev den segern hela nationens. Genom Jesus fullbordade frälsningsverk når segern ut i hela världen. Hans seger över ondskans treenighet blir vår.

VÄLSIGNELSEN ÖVER KYRKAN är också en återverkning av Jesus himmelsfärd. Under det att Jesus lämnar sina lärjungar välsignar han dem. Men han avslutar inte sin välsignelse innan han är borta. Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. (Luk 24;51) Jesus fortsätter att från himlen välsigna sitt folk. I generation efter generation gör han det. Vi får öppna oss för den välsignelsen och ta emot den. Någon har liknat Guds välsignelse vid en varm fi lt att svepa in sig i. Det får vi tänka på om vi sitter på en terrass och småfryser någon regnig kväll i sommar!

INNAN JESUS LÄMNAR lärjungarna säger han att han inte alls lämnar dem. Jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:20) Förklaringen till detta är att Jesus verksamhet i en mening utvidgas genom himmelsfärden. Som människa var han begränsad till sina närmaste och de människor han mötte i Israel. Nu återtar han det fulla bruket av sina gudomliga egenskaper. Han leder sin kyrka på jorden och ger sina vittnen kraft. Prosten Gustav Börjesson har liknat det vid hur en läkare på landsbygden gör en viktig upptäckt och därför får lämna orten och kallas till en central befattning. Genom att lansera sin upptäckt och informera om den ger han människor i hela landet, ja hela världen, möjlighet till förbättrad hälsa. Sakta men säkert skulle det gå upp för lärjungarna att Jesus inte längre begränsar sig till det han utför genom sin kropp. Kristus stiger inte upp till sin Fader för att överge. Han stiger upp för att kunna sända den helige Ande. Genom Anden är han och förblir alltid hos oss.

Markus Hector, Malmö

Foto: