Den helige Ande

Fråga: Hur förklarar man för en vän vem den helige Ande är?

 

Svar: Den helige Ande är Guds hjälpande personlighet. Anden blåser liv in i oss människor och visar oss på Jesus.

 

Reflektion:

Gud, världens skapare och upprätthållare, vill ha en levande relation med oss. För att hjälpa oss till det har han sänt sin helige Ande, den person i treenigheten som på ett särskilt sätt vill uppmuntra, bära och inspirera oss. Vi behöver inte gå genom livet själva, Guds Ande vill gå bredvid oss och hjälpa oss. Han vill viska: ”Jag känner dig, jag ser vad du går igenom. Jag är med dig, jag älskar dig.” Genom Ordet och sakramenten riktar oss Anden mot Jesus och skapar tro på och kärlek till honom.

I Första Moseboken 2:7 blåser Gud liv in i människan. Utan in-and-ning är kroppen livlös, vi måste ha syre för att alla delar av vår kropp ska fungera. Handen är fortfarande en hand även utan syre men den kan inte greppa. Den når inte sin potential. På samma sätt är vi beroende av Guds helige Ande i oss för att vi ska fungera väl.

På flera ställen i Bibeln beskrivs församlingen som en kropp, med olika kroppsdelar som har olika funktioner. Vi är olika varandra men lever ändå i gemenskap. För att den kropp som församlingen utgör, med så många olika människor, viljor och personligheter, ska kunna fungera tillsammans behövs det in-and-ning. Vi behöver Guds helige Ande för att hjälpa oss att arbeta tillsammans och få varje kroppsdel att fungera.

Den helige Ande väntar på att få bli inbjuden i våra liv, oavsett om det är för första eller tusende gången. Anden vill hjälpa oss att fungera väl. Han vill blåsa liv in i oss.

Sara Beardsall, studerande, Helsingborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan