Redaktören har ordet • november 2017

Innehåll • november 2017

  • En bok blir till, Gustaf Lunnergård
  • Ord till liv • Räkna med Gud, Henrik Åström
  • Beprövade grepp och nya ansatser, Sofia Ödman
  • Finns det någon mening med att vara sjuk, Inga Svensson
  • Ett vardagsrum för studenter och Jesus, Steffen Baagø Madsen
  • Hur togs reformationen emot av folket i Sverige, Martin Berntson
  • Det som bär mig, Jenny Rådberg
  • Gud gillar att ge – gör du?, Petter Kollberg

En morgon när jag gick mellan stationen i Lund och mitt kontor på Sandgatan trängde sig en liten from fråga in bland mina tankar om ekonomi, teologi och Halmstad BKs sorti, nämligen denna: ”Vad betyder Guds nåd för mig i dag?” Lyckligtvis förmådde frågan att locka till sig min uppmärksamhet. Jag konstaterade nedslaget att jag ofta tar Guds nåd för självklar. Det där med nåden är fixat, det hinner jag inte tänka så mycket på eller kanske inte alls. Sedan lägger jag min energi på att bekymra mig för allt som ska drivas och skrivas, diskuteras och planeras. Jag går till jobbet och försöker att vara duktig. Guds nåd blir liten och självklar, mina bekymmer blir stora och tunga.

Så hade det blivit också denna dag om inte frågan lyckats tränga sig fram i hjärnbruset. I stället fick jag redan denna morgon börja med Guds nåd som dagens stora gåva, med hans godhet som livets helt överväldigande ynnest. Den dagen blev glädjen större och bekymren mindre. Jesus blev större, jag blev lite mindre. Så vill jag att varje dag ska få vara!

Det är november. De vackra löven har fallit och råkylan tränger sig innanför jackan. Vi sitter och kurar på kvällarna, söker kurera vårt svårmod och våra förkylningar. I en artikel i detta nummer skriver läkaren Inga Svensson om höstens virusinfektioner och ger oss två råd. Det första: Vila. Då läker infektionen snabbare. Var snäll mot dig själv och släpp kraven på att klara och hinna allt. Det andra: Ge dig själv möjlighet till eftertanke, bearbetning av själsliga sår, bön och bibelläsning. Kanske kan vi sammanfatta råden med orden: ”Ta emot Guds läkande nåd.” Viruset går över till sist men hans nåd består. Den är ny varje morgon.

Markus Hector
redaktör, Malmö

Foto: Chad Madden