Evangelium – goda nyheter till alla som inte har förtjänat det

Vill du höra någonting bra inför det nya året? Något för dig som inte kan tro, inte förstår Bibeln eller för dig som känner av din synd? Då är det evangeliet om Jesus Kristus du ska lyssna på – det glada buskapet.

Ordet evangelium är verkligen ett vackert ord och det innehåller så mycket. Allt det Gud har gjort för vår frälsning – han har utvalt oss människor till att vara hans älskade barn genom Kristus. Han älskade oss så mycket att han sände sin Son till världen för att frälsa, frigöra och rädda oss från synd och skuld till gemenskap med honom – det är evangelium!

I sitt förord till Nya testamentet skriver Martin Luther att evangelium är ett grekiskt ord som betyder en god nyhet som man sjunger om, gärna vill berätta om och som man är glad över. ”När David besegrade jätten Goliat fick det judiska folket ett glatt budskap och en tröstefull nyhet att deras hemska fiende var slagen. På samma sätt är evangeliet ett sådant levande ord om Kristus som har segrat över synd, död och djävul och därmed frälst oss alla som tror det”.

Den goda nyheten om Jesus ska alltså predikas för människor som är fångade under synden och djävulen. Jesus själv predikade Guds evangelium och uppmanade människorna att omvända sig och tro på evangelium.1 Apostlarna predikade på samma sätt och vi har samma kallelse än i dag. Evangeliet är ”en predikan och ett rop om Guds nåd och barmhärtighet”, har Luther sagt.

Kraften ligger i budskapet

När Guds ord predikas rent och klart är det inte bara information om något som Gud har gjort. I evangelium sätts Guds kraft i svang. Evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.2 Det är kraft i proklamationen om Jesus. Det är också kraft i det enkla vittnesbördet om Jesus.3 Det är gott att veta för en svag budbärare att kraften inte ligger i honom eller henne utan i evangeliet självt.

När jag och min hustru Ann-Charlotte arbetade som ELMs missionärer i Chiclayo fick vi både höra och se att evangeliet om Jesus har kraft att förvandla liv. Under de år vi var ute blev både barn och några ungdomar döpta. Vi fick se både unga och några äldre bli kristna och ta steget till att bli medlemmar i kyrkan. Men vi fick också se att behovet av evangelium i Peru fortfarande är stort.

Inget hinder om man inte förstår

Trots att den kristna tron finns i Peru på ett mycket tydligare sätt än här i Sverige vet fortfarande många människor inte vad evangelium i verkligheten är.

En huvudorsak till att vi människor inte förstår evangeliet är att vi alla sedan syndafallet bär på en andlig skada, en dödlig skada som vi inte ser och därför inte kan göra något åt, skadan heter otro. Vi människor är andligt blinda. Vi ser inte vår synd, vi förstår inte varför vi behöver evangelium.

Men vi behöver egentligen inte låta oss bli nedslagna när vi inte förstår evangeliet. Gud kan uppenbara evangelium för oss. Jesus säger i en liknelse att himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.4

Gud kan avslöja skatten evangelium för oss genom den helige Ande. När vi hittar den skatten utbrister vi, som Paulus skriver: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.5

Synden är inte heller något hinder

En man jag träffade på gatan i Chiclayo en gång uttryckte sig mycket positivt om att vi bedriver mission i hans hemland: ”Vad bra att ni predikar Guds ord, det behövs verkligen”, sa han, men fortsatte i nästa andetag: ”… men kristen tro är inget för mig”. ”Varför då?”, undrade jag. ”Jag har synd i mitt hjärta, jag kan inte bli fri från synden, jag kan inte bli som dom”, svarade han. Denne ärlige man hade förstått något viktigt, han visste om att han var en syndare men han var fast i djävulens lögn att syndare inte får komma till Gud.

Jag hade velat tala om för min vän att han borde dra djävulen vid näsan och tillägna sig evangelium så personligt som om evangelium bara skulle gälla honom och ingen annan. Om det glada budskapet inte blir mer än en teori (även en sann sådan) blir evangelium ingen tröst, varken nu eller på domens dag.

Det är till för just den som inte kan själv

För många i Peru är kristen tro inte en god nyhet utan något som man måste sträva efter att nå upp till. Helgonbilder på fromma kvinnor och män tittar fram lite överallt. Kristusbilder likaså, där den lidande och blödande Jesus blickar ner på folkvimlet på gatan. Men helgonens exempel blir ingen tröst, det är omöjligt att nå upp till deras nivå, ännu mindre till Kristus, vem kan liknas vid honom? På många ställen i Peru predikas ett ’lagiskt evangelium’.

Jag försökte tala om för min vän att Jesus hade kommit just för syndare, jag hade velat tala mera med honom men våra vägar skulle strax skiljas.

Jag hade velat säga till honom att synden inte är något hinder för någon att bli en verklig kristen. Jag hade velat säga att syndare får komma till Jesus just sådana som de är eftersom Jesus är syndares frälsare. Jag hade också velat säga att vi alltid kommer att få dras med vårt gamla syndiga jag men att en kristen också har ett verkligt nytt jag som ska bli fullkomligt först vid uppståndelsen. Jag hade velat nämna om att allt det där har vi redan i vårt dop.

Dessutom hade jag velat berätta att syndare är älskade, förlåtna, fullt accepterade av Gud för Jesu Kristi skull. Jag hade velat räcka honom evangeliet som säger att förtappade syndare äger Guds nåd genom tro på Kristus.

Men det blev aldrig så för våra vägar skiljdes.

Men min bön följer honom, att också han ska få se evangeliets goda nyhet.

För: Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.6

Jan Ulrik Smetana,
missionsgårdsledare, Vännäs


  1. Mark. 1:15
  2. Rom. 1:16
  3. Joh. 4:39
  4. Matt. 13:44
  5. 1 Kor. 2:9
  6. Luk. 19:10
Foto: Samuel Martins