Författare: Daniel Johansson

Politisk, social eller andlig revolution? – Ville de första kristna revolutionera romarriket?

DANIEL JOHANSSON • Kan den postkoloniala kritiken användas som ett sätt att bättre förstå Nya Testamentets budskap till världen? Det finns de som gör gällande att så är fallet. Daniel Johansson, Församlingsfakulteten, Göteborg, beskriver i denna artikel hur kritiken ser ut och visar på dess förtjänster och svaga punkter.

Den fromma fantasins Maria – och Bibelns

De flesta av oss har nog en ganska klar föreställning om hur det var när Jesus föddes och det är lätt att tänka att bilden är helt formad av Nya testamentets berättelser. Men mycket har skrivits och sagts genom århundradena som vi har kanske tagit större intryck av än vi tror.

Jesus och magerna

På Trettondedag jul får vi höra om männen från österlandet som följde stjärnan som inte ”leder bort men hem”. Vi känner dem som de tre vise männen, men vilka var de och var de egentligen så visa?