Författare: Daniel Ringdahl

Fasta eller festa?

Julhandeln slår nya försäljningsrekord varje år samtidigt som svenskarna i mindre och mindre grad vet varför vi egentligen firar jul. Men om vi vet det, är det i så fall orsak att fasta eller festa?

Rosenius relevans i dag

DANIEL RINGDAHL • Carl Olof Rosenius föddes för i år två hundra år sedan, vilket har uppmärksammats på skilda håll under året – i vart fall i sammanhang där hans undervisning och teologi varit starkt präglande och stort uppskattad. Vilken betydelse i dag kan en Rosenius ha, som på sin tid gav ut Sveriges mest spridda tidskrift, Pietisten? Den frågan söker Daniel Ringdahl besvara i denna artikel, som är baserad på en del av ett föredrag, som hölls (på engelska) vid Nordiska Inremissionsrådets årskonferens 2016 i Uppsala.

Harry Potter och Kristus

DANIEL RINGDAHL • Även i dagens populärkultur skapas nytt som kan visa sig ha bestående värde. Om det gäller ungdomsböckerna om Harry Potter och hans vänner är tidigt att uttala sig om men att döma av de teman som bygger upp berättelsen finns förutsättningarna. Historien bärs nämligen upp av två av de eviga teman som djupt präglar litteraturhistorien – de om död och kärlek – utan att för den skull kännetecknas av ytlig förenkling som är vanlig. Författaren visar i sin artikel i stället hur dessa beståndsdelar i berättelsens upplösning smälter samman på ett sätt som är snarlikt det bibliska dramats.