Författare: Daniel Ringdahl

Redaktören har ordet • februari 2024

För jag är Herren din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. (Jes. 43:3)

Redaktören har ordet • januari 2024

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig … (Joh. 5:39)

Ett miljömedvetet missionsland

Det är inte endast i västvärlden som miljö- och klimatfrågor är aktuella. Inte minst Etiopien har fått lida när klimatet blir mer instabilt.

Mot ljusare tider?

En samlande person i ELM-rörelsen är missionsledare Daniel Ringdahl. I Till Liv skriver han under rubriken ”Missionsledaren”.

#MeToo – jag också!

DANIEL RINGDAHL • Kulturella företeelser förtjänar vår uppmärksamhet och reflektion – även om det skulle vara fråga om övergående fenomen. Det är viktigt att ställa vad som händer i världen under Guds ords prövning, så att vi ”kan pröva vad som är Guds vilja; det som är gott och fullkomligt och behagar honom” (Rom. 12:2 b). ELM:s nytillträdde missionsledare skriver här om #MeToo-reaktionerna.

Kristendomens blodiga historia – sanning eller myt?

”Se bara på alla krig som har utövats i kristendomens namn – är en sådan religion något att ha?” Så kan det ibland låta i diskussioner för eller emot kristen tro, men är det sant? Har kristendomen verkligen en ”blodig” historia och har den spritts genom våld och makt?

Fasta eller festa?

Julhandeln slår nya försäljningsrekord varje år samtidigt som svenskarna i mindre och mindre grad vet varför vi egentligen firar jul. Men om vi vet det, är det i så fall orsak att fasta eller festa?

Rosenius relevans i dag

DANIEL RINGDAHL • Carl Olof Rosenius föddes för i år två hundra år sedan, vilket har uppmärksammats på skilda håll under året – i vart fall i sammanhang där hans undervisning och teologi varit starkt präglande och stort uppskattad. Vilken betydelse i dag kan en Rosenius ha, som på sin tid gav ut Sveriges mest spridda tidskrift, Pietisten? Den frågan söker Daniel Ringdahl besvara i denna artikel, som är baserad på en del av ett föredrag, som hölls (på engelska) vid Nordiska Inremissionsrådets årskonferens 2016 i Uppsala.

Harry Potter och Kristus

DANIEL RINGDAHL • Även i dagens populärkultur skapas nytt som kan visa sig ha bestående värde. Om det gäller ungdomsböckerna om Harry Potter och hans vänner är tidigt att uttala sig om men att döma av de teman som bygger upp berättelsen finns förutsättningarna. Historien bärs nämligen upp av två av de eviga teman som djupt präglar litteraturhistorien – de om död och kärlek – utan att för den skull kännetecknas av ytlig förenkling som är vanlig. Författaren visar i sin artikel i stället hur dessa beståndsdelar i berättelsens upplösning smälter samman på ett sätt som är snarlikt det bibliska dramats.