Författare: Daniel Ringdahl

Redaktören har ordet • maj 2024

Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. (Jes. 9:7)

Redaktören har ordet • april 2024

Skynda, Guds menighet, Herren dig sänder ut till ett folk som ej känner Guds fred. Kallet, som Herren ger, eld i hjärtat tänder. Skynda, gå ut, förrän sol går ned! (Lova Herren 595)

Redaktören har ordet • mars 2024

Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. (Ef. 5:1–2)

Redaktören har ordet • februari 2024

För jag är Herren din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösen för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. (Jes. 43:3)

Redaktören har ordet • januari 2024

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig … (Joh. 5:39)

Ett miljömedvetet missionsland

Det är inte endast i västvärlden som miljö- och klimatfrågor är aktuella. Inte minst Etiopien har fått lida när klimatet blir mer instabilt.

Mot ljusare tider?

En samlande person i ELM-rörelsen är missionsledare Daniel Ringdahl. I Till Liv skriver han under rubriken ”Missionsledaren”.

#MeToo – jag också!

DANIEL RINGDAHL • Kulturella företeelser förtjänar vår uppmärksamhet och reflektion – även om det skulle vara fråga om övergående fenomen. Det är viktigt att ställa vad som händer i världen under Guds ords prövning, så att vi ”kan pröva vad som är Guds vilja; det som är gott och fullkomligt och behagar honom” (Rom. 12:2 b). ELM:s nytillträdde missionsledare skriver här om #MeToo-reaktionerna.

Kristendomens blodiga historia – sanning eller myt?

”Se bara på alla krig som har utövats i kristendomens namn – är en sådan religion något att ha?” Så kan det ibland låta i diskussioner för eller emot kristen tro, men är det sant? Har kristendomen verkligen en ”blodig” historia och har den spritts genom våld och makt?

Fasta eller festa?

Julhandeln slår nya försäljningsrekord varje år samtidigt som svenskarna i mindre och mindre grad vet varför vi egentligen firar jul. Men om vi vet det, är det i så fall orsak att fasta eller festa?