Etikett: Bibel 2000

Hör apokryferna till Bibeln?

Varför har inte Svenska Folkbibeln med de s.k. apokryferna i sin översättning? Åtminstone GTs apokryfer är ju väldigt berömda. Hade det inte varit en stor tillgång att ha med dem?

Frågan om ”kyrkobibel”

I slutet av januari arrangerade Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) ett seminarium om de båda nya bibelöversättningarna, Bibel 2000 resp. Svenska Folkbibeln (SFB). Bland mer än ett halvdussin föreläsare medverkade också två bibelöversättare, de båda teologie doktorerna Krister Brandt (Bibel 2000) och Seth Erlandsson (SFB). Seminariet var givande ur flera aspekter,… Läs hela artikeln »