Etikett: Förföljelse

Förföljelsen mot de kristna i världen ökar

När man får lida för sin tro i Sverige, kan det innebära att folk tittar snett på en eller skämtar lite på ens bekostnad. Vad kan det innebära i andra länder? Till Liv ringde upp Open Doors Andreas Eklund för att få veta hur de jobbar och hur läget är i världen för våra trossyskon.

Manus i förföljelsetider

Jesus själv har vid upprepade tillfällen förberett oss på de förföljelser som kommer att drabba den kristna kyrkan. Bl.a. har han gjort det i Matt. 24. Mycket talar för att de rent konkreta kristendomsförföljelserna snart drar i gång i Sverige. Den finländske prästen Johan Candelin har upprepade gånger talat om… Läs hela artikeln »

Gudsfruktan – att frukta och älska Gud

Det var alldeles tydligt för dem att det religiösa etablissemanget ogillade vad de gjorde. Vid åtminstone ett par tillfällen hade översteprästen och hans svurna strängt förbjudit dem att undervisa och vittna. Men apostlarna lydde dem inte – trots att de anade att utgången kunde bli dödlig. De var hellre trogna… Läs hela artikeln »

Svenska kyrkan under 1900-talet

Det är lätt att tänka sig Svenska kyrkans historia under 1900-talet som ett ständigt fortgående förfall. Det ligger naturligtvis något riktigt i detta. Men det finns likväl två saker som man ska ha fullt klara för sig: Allt stod inte väl till år 1900. Allt har inte blivit sämre under 1900-talet.