Förföljelsen mot de kristna i världen ökar

När man får lida för sin tro i Sverige, kan det innebära att folk tittar snett på en eller skämtar lite på ens bekostnad. Vad kan det innebära i andra länder? Till Liv ringde upp Open Doors Andreas Eklund för att få veta hur de jobbar och hur läget är i världen för våra trossyskon.

Open Doors arbetar med att samla in information om förföljelsen mot kristna och sprida den till församling och samhälle. De förbereder även kristna som är hotade och stödjer kristna som förföljs. Andreas Eklund, en av ELMs predikanter, har varit ideellt engagerad sedan Open Doors startade i Sverige och anställd sedan 2013. Hur hamnade han där?

– För mig började det med att jag läste ”missionsböcker” och inspirerades av människor som var beredda att offra sina liv för Jesus. Jag läste många böcker av Richard Wurmbrand och även Guds smugglare, av Broder Andrew, Open Doors grundare. I dem fanns det ett hjärta för mission. När jag sedan läste på Fjellheims bibelskola i Nordnorge kom ordet i Första Korintierbrevet 12 till mig: Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Via en reklamfolder hittade jag Open Doors, och efter att ha haft kontakt med dem under en tid fick jag så småningom erbjudandet att arbeta för dem.

Förföljelsen ökar

Andreas berättar att varje år upplever 360 miljoner kristna allvarlig förföljelse eller diskriminering för sin tro. Det är var sjunde kristen i världen. Under förra året dödades 5621 kristna för sin tro. Det motsvarar ett snitt på mer än 15 personer om dagen. Framför allt ökar förföljelsen i de afrikanska länderna söder om Sahara – 89 % av dödsoffren kommer från Nigeria!

– Många av de här länderna i Afrika har märkligt nog kristendomen som majoritetsreligion. Men en del av dem har instabila regimer, och det florerar mycket vapen i regionen. Kontrasterna är stora i Nigeria: i södra delen av landet bor några av världens rikaste pastorer, men i norra Nigeria är våldet som värst. Många flickor blir kidnappade.

När IS trycktes tillbaka i Mellanöstern, rekryterades flera av dess krigare till regionen söder om Sahara, och nu slåss de för extremistgrupper i regionen, som till exempel Boko Haram.

– Det finns en dröm om att hela Afrika ska bli muslimskt. En deklaration antogs i Abuja 1989, med visionen att göra hela Afrika muslimskt. Vi ser hur det drabbar de kristna och hur systematiskt våldet är mot dem. Det finns också etniska konflikter som vävs samman med detta, förklarar Andreas.

Open Doors samlar in och sprider information
Det finns olika typer av förföljelse och diskriminering. Open Doors har därför fördelat dem på sex kategorier som värderas likvärdigt enligt följande:

  1. Våld – Fysisk förföljelse, sexuellt våld, attacker mot kyrkor och fängslande av kristna.
  2. Förtryck i privatlivet – rätten till ett inre böneliv och rätten till tanke och samvetsfrihet hotas.
  3. Förtryck i familjen – hur fria är de kristna att leva ut sin tro i den närmaste familjen och släkten?
  4. Förtryck i sociala nätverk – samspelet mellan de kristna och det lokala samhället de lever i. Till exempel tvångsäktenskap, hinder i arbetslivet eller tillgång till sjukvård.
  5. Förtryck på medborgarnivå – samspelet mellan de kristna och den nation de lever i, till exempel juridiska rättigheter.
  6. Förtryck i kyrkolivet – får församlingar samlas och får man grunda kyrkor?

Andreas förklarar att varje kategori poängsätts genom intervjuer och enkäter. Maximalt kan ett land samla ihop 100 poäng. Metodiken har utarbetats av forskare och även granskats av andra forskarlag. Det sammanställs och länderna rankas utifrån de poäng de får inom varje kategori. Varje år publiceras de femtio värst drabbade länderna och presenteras på World Watch List. Listan är ett viktigt redskap också i påverkansarbete och används även i den politiska debatten.

– I år toppar Nordkorea listan med 98 poäng. Nigeria tillsammans med Pakistan är de länder där de kristna utsätts för den högsta nivån av våld.

Konvertiterna drabbas värst

Israel finns inte med på listan. Men även här finns förföljelse mot kristna. Enligt Open Doors handlar det mest om konvertiter i de palestinska områdena. Att konvertera från islam ses nämligen som en brist på respekt, vilket är mycket kontroversiellt i en hederskultur.

I nordöstra Kenya finns terrorgruppen Al Shabab som sprider skräck bland de kristna. Kenya ligger strax utanför topp-50-listan.

– De som konverterar från islam vet att de kan bli utsatta av sin släkt. Det finns också en utbredd korruption i landet, vilket gör att övergreppen inte alltid utreds, säger Andreas.

Turkiet är nummer 41 på listan, där 170 000 av 85,6 miljoner räknas som kristna. Enligt lag har man religionsfrihet, men i takt med att nationalismen ökar, så ökar också pressen mot de kristna.

– Kyrkor skadas, skändas och görs om till moskéer. Särskilt på landsbygden är misstron mot de kristna stor. I synnerhet kvinnor är utsatta, det kan handla om våld eller sexuellt våld. De armeniska och assyriska kyrkorna möter särskilt förtryck i sydöstra Turkiet.

På plats 39 på listan återfinns Etiopien. Där räknas 72 av 120 miljoner som kristna. Där är kristendomen majoritetsreligion, samtidigt som konvertiter i muslimska områden får det svårt.

– Även konvertering från traditionella riter och ande-tillbedjan kan leda till att man blir utesluten ur bygemenskapen. Våld mot konvertiter förekommer, berättar han.

En annan trend är den övervakning som blir allt starkare runt om i världen. Särskilt Kina (nummer 16 på listan) har använt covid-19 som ett skäl till att övervaka människor, och på så vis gjort det svårare för de 97 miljoner kineser som räknas som kristna. Det är förbjudet för ungdomar under 18 år att besöka en kyrka. Det är kristna med buddhistisk och muslimsk bakgrund som möter mest förtryck.

I Syrien beräknas 600 000 av 19 miljoner vara kristna. Många kristna har lämnat landet sedan kriget bröt ut 2011. Förföljelsen ökar, genom att kyrkor raseras eller omvandlas till islamiska center, kvinnor tvingas att bära slöja, och konvertiter från islam riskerar att dödas. Att konvertera till kristendom från islam ses nämligen som ett hot mot den sociala stabiliteten. Syrien har klättrat till plats 12 på listan. Nyligen fick de kristna, som redan är hårt drabbade, ett hårt slag genom jordbävningskatastrofen.

Enligt Open Doors råder extrem förföljelse i Eritrea, och därför rankas landet på fjärde plats. Några historiska kyrkor är accepterade – det rör sig om romersk-katolska, ortodoxa och de lutherska kyrkorna. Det finns 1,7 miljoner kristna i ett land som har 3,7 miljoner invånare.

Hur står man ut?

Att bli förföljd för den kristna trons skull kan på vissa håll i världen innebära att man blir utstött ur sin familj, kidnappad, hotad, fysiskt attackerad, fängslad eller dödad. När man jobbar med att berätta om detta, tänker man själv på hur man skulle reagera på sådant lidande?

– Ja, det är klart att man blir berörd av det man pratar om. Man undrar hur man själv skulle reagera i en sådan situation. De som varit med om det säger att man i den stunden får kraft att vara frimodig, avrundar Andreas.

Den som vill höra mer om detta kan gärna kontakta Andreas på andrease@od.org. Här finns mycket att lära för oss svenskar! †

Foto: Open Doors