Etikett: Galaterbrevet

I kamp för friheten – en introduktion till Galaterbrevet

Galaterbrevet är det mest laddade brev vi har av aposteln Paulus. Det är en kampskrift, skriven med stort engagemang. Efter den inledande hälsningen hoppar Paulus över den sedvanliga tacksägelsen över mottagarnas kristna liv (se andra brev av Paulus) och undrar med bestörtning vad som håller på att ske med hans… Läs hela artikeln »

Galaterbrevet

”Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?” Galaterna har blivit grundlurade och kommit bort från Kristus. – Evangelium är nog bra men man måste också hålla lagen, har de s.k. judaisterna inbillat dem. Det är då aposteln Paulus skriver: ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.”