Etikett: Gärtner

”Människor måste få uppmuntran”

Ett par tusen människor hade hörsammat inbjudan till L 2000 den 11–12 november. Mötets teologiska inriktning var på förhand angiven i Grund & gränser II och programmet infriade högt ställda förväntningar hos alla deltagare som sörjer över den andliga krisen i vårt land. Men vem är denne orädde man, som i stället för att njuta sitt otium arbetar hårt och utsätter sig för världens förakt för att samla människor och uppmuntra dem att hålla fast vid bekännelsen ”Jesus är Herre” och vara trogna i sina egna sammanhang? Till Liv har bett en av de talrika ungdomar som deltog i Linköpingsmötet att göra en intervju med biskop em. Bertil E. Gärtner.

Upprop – se hit!

Biskop Bertil Gärtner, preses i Svenska kyrkans fria synod, har sänt ut ett upprop till kristna i vårt land, med följande inbjudan: ”Alla som vill hålla fast vid skrift och tradition utan att alls vilja lämna sin kyrka inbjuds härmed till ett landsmöte för att samtala om den en gång… Läs hela artikeln »