Kategori: December 2000

Flyttfåglar

Har du hört sagan om de tre flyttfåglarna, som var så goda vänner? De höll ihop i vått och torrt. En dag kom de till marknaden på torget för att köpa mat. Torghandlaren sade att de kunde spara sina pengar och i stället ge honom en av sina fina fjädrar… Läs hela artikeln »

Frihet och bekymmer

Jens Aage Nielsen som tillsammans med sin hustru Birte var MBV:s missionär i Etiopien 1972–89 har återvänt dit på ett korttidsuppdrag och berättar här om ett återseende med landet, kyrkan och kristna vänner

Missionsnytt

ETIOPIEN Den 4–11 november besökte missionsrepresentanten Jens Aage Nielsen i sällskap med ordföranden i LCEt ato Milkias Petros och generalsekreteraren ato Gudeto Bonso det utåtriktade arbetet i Arsi och Wollaita. Efter kort besök i Zwai (där en ny kyrka håller på att färdigställas) och gudstjänstfirande i Koffale, hälsade man på… Läs hela artikeln »

Inspiration till förnyelse!

Jag har under hösten hört ryktas om att KUS skall ordna en inspirationsdag i februari och har även sett enkäter som har med denna dag att göra. Detta skulle jag vilja veta mer om och har därför letat upp Daniel Ottosson, Bjärnum, som är en av de ungdomar som just… Läs hela artikeln »

Själavård

Fråga: På flera ställen i Nya testamentet tycks det mig som om Jesus menar att vi får svar på våra böner i förhållande till hur stark tro vi har. ”Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror” (Matt. 21:22). Hur skall jag förstå detta?… Läs hela artikeln »

Recensioner

INTE OORDNINGENS GUD. Redaktör Lena A. Artman. Utgiven av Svenska Kyrkans Fria Synod. 212 sid. Sjutton kvinnor och män har bidragit till innehållet, som är uppdelat i fem avsnitt: Patriarkalism – feminism, Guds goda ordning, Leva grundmönstret, Frihet och ordning samt Vägen vi går. ”Inför det arbete som för närvarande… Läs hela artikeln »

Gärningslära för icke-kristna?

Ett tidigare inlett meningsutbyte fortsätter här. Saken gäller vad Predikaren har att säga oss om meningen med livet och nu också vad man i kristen undervisning bör använda för tilltal till sökande människor. Tack, Fredrik, för ditt utförliga svar! Vi har fortfarande en del att samtala om och jag tror… Läs hela artikeln »

”Människor måste få uppmuntran”

Ett par tusen människor hade hörsammat inbjudan till L 2000 den 11–12 november. Mötets teologiska inriktning var på förhand angiven i Grund & gränser II och programmet infriade högt ställda förväntningar hos alla deltagare som sörjer över den andliga krisen i vårt land. Men vem är denne orädde man, som i stället för att njuta sitt otium arbetar hårt och utsätter sig för världens förakt för att samla människor och uppmuntra dem att hålla fast vid bekännelsen ”Jesus är Herre” och vara trogna i sina egna sammanhang? Till Liv har bett en av de talrika ungdomar som deltog i Linköpingsmötet att göra en intervju med biskop em. Bertil E. Gärtner.

Kristus – min rättfärdighet

Genom Gud finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet… 1 Kor. 1:30.

Kenyajul

Var ska du äta jul? Den frågan – ”Utakula krismasi wapi?” – hörs allt oftare i samtal ju närmare jul det lider. I Kenya är julen betydelsefull för både kristna och folk i allmänhet, sjundedagsadventister och muslimer undantagna. December är dessutom traditionellt årets festmånad i många afrikanska stammar. Det är… Läs hela artikeln »