Etikett: Identitet

En dag av fruktbar dialog

HUR SKA VI BEVARA OCH STÄRKA VÅR IDENTITET, grundad på bibeltrohet och bestämd av den evangelisklutherska bekännelsen? En fråga som MBV:s (Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) styrelse har gett högsta prioritet mot bakgrund av en förestående organisationsförändring, oroande tendenser i och omkring den egna verksamheten och ett direkt uppdrag från senaste årsmötet…. Läs hela artikeln »

Vår identitet

Det är inte lätt att ge någon rättvisande bild av det sammanhang man själv tillhör. Författaren till denna artikel gör dock ett djärvt försök att ange Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners identitet – utan anspråk på att ha fått med alla detaljer, skuggor och dagrar.