Etikett: Jubileumsföredrag

Missionslandet Sverige

Vi har ett fortsatt ansvar att ta i Peru, Etiopien, Eritrea och Kenya. Förhoppningsvis kommer det fler länder till listan. Indien? Något annat? Men vi behöver också erkänna att Sverige är ett missionsland där mindre än fem procent av befolkningen (be)känner Jesus som sin Herre och Frälsare. Här behövs mission!… Läs hela artikeln »

Framtidsvision: gemenskap och gerilla

Gemenskap och gerilla, det är på något sätt så vi får möta framtiden.

ELM-BV 100 år

”För en kristen ligger alltid det bästa i framtiden! Också som missionssällskap får vi förvänta oss att Gud ska fortsätta välsigna.” ELMs missionsföreståndare höll i samband med 100-årsjubileet ett tal som
kan vara utgångspunkt för kommande år.