Etikett: Julläsning

Fridsfurste

Ofrid, oro, otrygghet … det finns många o-ord och de beskriver delar av den verklighet vi lever i och som också Jesus föddes in i. Och han kom för att stryka ut alla dessa o!

Evig fader

Nästa namn som barnet skulle få är ”Evig Fader”. Hur hänger det ihop? Hur kan ett nyfött barn kallas far?

Väldig Gud

Att ett för tvåtusen år sedan fött spädbarn verkligen är Gud är centralt i den kristna tron.

Underbar i Råd

Många är vilsna i livet och söker hjälp hos allehanda ’livs-coacher’. Men vem kan ge bättre råd än den som känner varje längtan och varje aversion, varje neuron i hjärnan och varje muskelcell?