Etikett: Man

Kvinnor och män i ELM – tillsammans i Guds rikes tjänst

På de flesta områdena i dagens samhälle är män och kvinnor jämställda och har möjlighet att arbeta och verka inom många skiftande sysselsättningar. Också i ELM har kvinnor många viktiga uppdrag i styrelser och i undervisning. Men på minst en punkt skiljer man sig från flera andra kyrkor och samfund…. Läs hela artikeln »

Dags att tänka om i ämbetsfrågan?

Vilka uppgifter ger Bibeln man och kvinna inom och utanför församlingen? Även bibel- och bekännelsetrogna andliga ledare finner gränsdragningen svår i praktiken. Diskussioner förs och utredningar pågår. Till Liv har bett Boris Sandberg, teolog och missionsdirektor inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, att ge sin syn på problem och lösningar kring ”ämbetsfrågan”.