Kategori: Juni 1998

Dags att tänka om i ämbetsfrågan?

Vilka uppgifter ger Bibeln man och kvinna inom och utanför församlingen? Även bibel- och bekännelsetrogna andliga ledare finner gränsdragningen svår i praktiken. Diskussioner förs och utredningar pågår. Till Liv har bett Boris Sandberg, teolog och missionsdirektor inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, att ge sin syn på problem och lösningar kring ”ämbetsfrågan”.

Tack Jesus

Vi drev omkring i den stora öknen som får utan herde. Vi försökte livnära oss med giftiga örter och släckte vår törst i de usla brunnar som inte höll vatten. Och vilddjuren följde oss med rovgiriga blickar. Då kom Du. Du dukade för oss ett bord i våra ovänners åsyn…. Läs hela artikeln »

Recensioner

Frikyrklig moral. Redaktör: Lennart Molin. THS, Sthlm och tidskr. Tro & Liv. 208 sid. Vad kännetecknar den frikyrkliga moralen? Hur uppstod den s.k. syndakatalogen? Vad är livskraftigt i dag? Kyrkohistoriskt intressant framställning med bidrag av representanter för sju olika samfund av frikyrkliga värderingars framväxt under inflytande av pietism och puritanism… Läs hela artikeln »

Hjalmar

Det var en vacker vinterdag. En blek sol gjorde både dagen och sinnet lite ljusare. Kylan kändes inte så stark trots att den höll marken frusen och snön kvar. En lämplig dag för skogsarbete! Hjalmar och Mårten skulle fälla ett stort träd – ungefär en meter i diameter och högt… Läs hela artikeln »

Den underbara, trygga Vägen, som inte alla känner till

I ett radioprogram diskuterades frågan hur vi ser på livet och ålderdomen. – Hur planerar du för framtiden? frågade man en 77-årig kvinna. – Jo, jag måste fylla varje dag med olika uppgifter, så länge krafterna räcker. – Men du räknar väl ändå med att det tar slut en dag?… Läs hela artikeln »

En gammal grammofonskiva

Sedan många år är jag samlare av gamla grammofonskivor, s.k. ”stenkakor”. I somras hittade jag en gammal amerikansk skiva, inspelad 1926 i New York, med en svensk-amerikansk pastor vid namn Gustaf F. Johnson. Skivan hade titeln ”Kristuslös kristendom”. När jag lyssnade till den, slog det mig hur aktuell den faktiskt… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Ge inte upp utan fatta mod! Vi har just passerat femtioårsdagen av en epokgörande händelse i dansk kyrkohistoria: ordinationen av de tre första kvinnliga prästerna i folkkyrkan den 28 april 1948. Därmed skedde en avgörande brytning med dittillsvarande kyrklig tradition och den förståelse av den apostoliska traditionens förblivande giltighet såsom… Läs hela artikeln »

Nåden konkretiserad

Goda själasörjare tillhör Guds gåvor. Han har i sin omsorg försett kyrkan med sådana i 2 000 år. De finns där till vår hjälp. Det är inte Herren Gud som behöver dem utan den kristne i världen. De får fungera som Herrens förlängda arm här på jorden. Han som har… Läs hela artikeln »

Hur läsa Bibeln?

Det kan omöjligen ske utan skada, skriver Martin Luther, ”om man med kallt förstånd och orena fötter liksom kliver in i Skriften som om den vore ett slags människoverk och härjar i den utan varje omdöme och utan vördnad”. Vad bör vi då särskilt tänka på när vi läser?

Guds tio bud

Första huvudstycket i Lilla Katekesen förklarar Tio Guds bud. Hur ska dessa heliga bud användas av oss? Eller är det så, att den kristne är fri från lagen?