Etikett: nytt år

Ett Gott Nytt År och ett Nytt, Gott Liv

Goda föresatser och nyårslöften – vad har de med goda gärningar att göra?

Gud vill upprätta dig på nytt

Profeten Jeremia sörjde över att Juda folk föraktade Guds godhets, tålamods och långmodighets rikedom utan att förstå att Guds godhet ville föra det till bättring. Hans tröst var att vår tröstlöshet inte kan göra Guds trofasthet om intet.