Tagg: Reformationen

Påveämbetet och kyrkans ledning

Påveämbetet och kyrkans ledning

Att reformatorerna avvisade påveämbetet vet vi alla. Men på vilka grunder? Och hur skulle kyrkans ledarskap se ut i stället? Prästen Bengt Birgersson reder ut begreppen.

Olaus Petri och reformationen i Sverige

Som Sveriges reformator gjorde Olaus Petri den erfarenheten, att ”det är konst att slå det ned, som orätt är, med skäl och beskedlighet, och upprätta det i stället igen, som rätt och sant är”.