Etikett: Reformationen

Hur togs reformationen emot av folket i Sverige?

I Sverige skedde reformationen i ett samspel mellan makten, folket och den teologiska expertisen. Kyrkolandskapet förändrades långsamt. Traditionella seder och bruk levde länge sida vid sida med nyordningar av kyrkolivet.

Påveämbetet och kyrkans ledning

Påveämbetet och kyrkans ledning

Att reformatorerna avvisade påveämbetet vet vi alla. Men på vilka grunder? Och hur skulle kyrkans ledarskap se ut i stället? Prästen Bengt Birgersson reder ut begreppen.

Olaus Petri och reformationen i Sverige

Som Sveriges reformator gjorde Olaus Petri den erfarenheten, att ”det är konst att slå det ned, som orätt är, med skäl och beskedlighet, och upprätta det i stället igen, som rätt och sant är”.