Retreat – något för dig?

Intervju med Marcus Johansson

VAD ÄR RETREAT FÖR NÅGOT?
Ordet retreat hänger ihop med vårt ord reträtt, vilket har med tillbakadragande att göra. Jag minns när jag var i Kenya, då hade vi familjeträffar som vi ibland kallade reträtter. Det innebar att vi lämnade det vanliga arbetet för att umgås med varandra och Gud.
Detta mönster ser vi i Bibeln, där Jesus säger till lärjungarna: ”Följ nu med mig, bara ni, till en öde trakt, och vila er litet” (Mark. 6:31). Läs gärna också Mark. 1:35; 6:46 och 1 Kung. 19.

VARFÖR ÅKER DU PÅ RETREAT?
Mitt liv är ofta så stressigt, det är så mycket som skall göras. Därför tycker jag att det är en hjälp att åka iväg och lämna alla ”måsten” för att få tid till stillhet och tystnad. Till er, som tycker det verkar konstigt att vara tysta tillsammans, kan jag säga att det är helt underbart.
Det allra bästa med retreaten är nog de gemensamma bönetillfällena och den korta kärnfulla undervisningen.

VAD GÖR MAN PÅ EN RETREAT?
De retreater jag har varit på har varit ganska olika. Kännetecknande är ändå stillhet och tystnad varvad med andakter, gudstjänster, bön, bibelläsning och möjlighet till själavård.
P. S. Får du chansen att åka på retreat – ta den!
Vi på Strandhem planerar att ha en retreat i april. Kanske är det något för dig?

Torgny Yngvesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan