Missionsnytt

MBV:S ÅRSMÖTE I STOCKHOLM

Under årsmötesdagarna den 13–15 juni kom missionen i utlandet vid flera tillfällen att stå i fokus. Per-Martin Hjort som vid tillfället befann sig i Asmara, Eritrea, hade sänt skriftlig hälsning. Vår gäst från Etiopien, ato Gudeto Bonso, framförde hälsningar och aktuell missionsinformation. På lördagen och söndagen förmedlades skriftliga hälsningar från våra utsända i Kenya och Peru. Vi saxar från Emma och Henriks hälsning:

Kära bröder och systrar i tron! Först ett stort tack till er som genom förböner och gåvor stått med oss ännu ett år i vårt gemensamma uppdrag här i Chiclayo. Vi ser både framgångar och tillbakagångar i arbetet. Vi kämpar med både inre och yttre problem, men vi vet att Gud som har kallat oss är trofast. Som era medarbetare i Kristus vill vi ge er en hälsning och önska Guds rika välsignelse över er alla under förhandlingar och övriga samlingar.

”Men jag anser inte mitt liv värt att spilla många ord på, bara jag får fullborda mitt lopp och det uppdrag jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium” Apg. 20:24.

Ännu ett årsmöte. Ännu ett år med Guds välsignelser har gått. Ännu en gång står vi och undrar över framtiden när vi ser hur dörrar stängs och öppnas på våra av Gud givna missionsfält. Glada för nya kandidater som svarat ja till kallelsen, men med viss oro med tanke på ekonomin och hur få missionärer som för tillfället befinner sig på fälten.

Vi behöver nog vakna och på nytt, som förr, bli villiga att ge allt för den Herre som gav allt för oss. Skall vi som missionsorganisation vara på rätt plats för att nå dem som aldrig fått höra ”Guds nåds evangelium” står vi inför en tuff utmaning. Framförallt mötet med islam, men också synkretism, materialism och sekularisering, fordrar att vi är villiga att ”ge allt” för att vinna.

Låt oss be om att de som Gud fått kalla, både bland oss och våra nationella medarbetare, verkligen får nåd att vara trofasta i sin kallelse, och att han kallar fler som är villiga att ge sitt liv för vittnesbördet om ”Guds nåds evangelium”.

Årsmötet antog, i Jesu namn, en inkomst- och utgiftsbudget för 1998 som omfattar 11 018 000 kronor, där missionen i utlandet budgeterats till 6 554 000 kronor. Med viss bävan och oro tänker vi på dessa väldiga belopp som krävs för att våra åtaganden skall fullgöras. Kan vi klara av att ha 22 missionärer i tjänst på fälten? Finns verkligen resurserna? Kan vi räkna med offervilliga missionsvänner? Gud känner oss och vet hur stor eller liten missionsivern är. Riket tillhör Herren och han kan förse med behövliga resurser för arbetet. Själva bör vi fråga oss: vågar vi låta bli att stå med i detta Guds missionsuppdrag? Det gäller människors frälsning eller förtappelse!

 

TILL PERU

Makarna Sinnika och Håkan Ekström, med barnen Sebastian, Sofie och Nicolina reser, om Gud vill, den 23 juli till Lima i Peru, via London och Miami. De kommer till att börja med fortsätta sina studier i det spanska språket för att så småningom gå in i arbetet i Chiclayo. Samuel Larsson, Hässleholm, kommer som nybakad gymnasiestudent att följa med som volontär för att under höstterminen ta hand om barnen Ekström medan föräldrarna studerar språk.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan