Julgåvan – att ge vidare

Kära missionsvänner!

Åter en gång närmar vi oss julen. I affärer och på gator och torg ser vi hur julgranar och glitter kommit på plats. Julhandeln är i full gång. I Sverige köper vi leksaker, lyxartiklar och givetvis också nyttiga saker för den ena miljonen efter den andra. Det verkar knappast som om vi i vårt land behöver hålla igen på slantarna. En del människor handlar säkert över sina ekonomiska tillgångar. Varför? Kanske för att visa omgivningen att man kan hålla en viss status. Kanske för att man inbillar sig att lycka köps för pengar.

Är det detta yttre som är vår jul eller är det så, att vi verkligen fått syn på den stora julgåvan? I en julsång står det: I stallet och krubban där ligger en gåva, den ingen dock nog kan beprisa och lova. Ty fast den i ringhet sin härlighet döljer, ack se, med den gåvan all salighet följer!

Sedan lång tid tillbaka har vi inom Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner vädjat om en gåva till missionsarbetet genom ”Julgåvan”. Många människor i vår värld har inte hört om Jesus, som är Frälsaren, född i Betlehem, enl. Luk. 2:11: ”Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren.”

Tack vare din gåva till missionen kan evangelium bliva förkunnat för någon dyrt återlöst människa i Afrika eller Peru.

Du som har ansvar i någon missionsförening ser väl till att det ges möjlighet att ge kollekt vid något mötestillfälle under julen? Och du som köper julklappar för tusen kronor kanske kunde spara hälften för att ge i kollekt. Om vi är fyra tusen inom MBV som ger fem hundra kronor var, skulle underskottet i MBV:s kassa vändas i överskott, och många fler skulle kunna få möjlighet att höra julens glada budskap.

Till sist vill jag framföra ett tack till alla er, som med olika uppgifter medverkat i missionsarbetet under det gångna året. Tack för förböner och gåvor!

Kom, låt oss nu fröjdas och tacka och lova
för denna vår Faders osägliga gåva!
Fast hjärtat kan därför tillräckligt ej prisa,
så blive dock Barnet vår sång och vår visa!

Med önskan om en Välsignad Julhögtid och ett Gott Nytt År i Jesu namn.

Nils-Göran Nilsson, Ordförande i MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan