Kategori: December 1997

Hästen vid Skulebäck

Biskop Bo Giertz berättar i en av sina böcker om en katolsk präst. Denne hade blivit tillfångatagen. Samtidigt hade han råkat i stor nöd över sitt eget andliga tillstånd. Han ville gärna vara en bra kristen. Men det hade inte fungerat för honom. En vän försökte hjälpa honom. Nu gäller… Läs hela artikeln »

Rapport från för Föreningen Till Liv

Den ideella föreningen Till Liv, som ger ut denna tidning, hade sitt andra årsmöte i augusti i år. Vid styrelsevalet nyvaldes Bengt Göransson (ELM sv) och Börje Svensson (NSM) samt omvaldes Lars Göran Brandt och Ulf Sjödahl. Fride Månsson och Arthur Einarsson avgick som ordförande respektive vice kassör efter att… Läs hela artikeln »

Mariaskolan – en skola för tiden och evigheten

Hösten 1994 startade en grundskola på evangelisk-luthersk grund i Umeå. Åtta elever och tre i personalen. Majoriteten av barnen hade flera mil till skolan och verksamheten smögs i gång i Mariehemskyrkan. De flesta rationellt tänkande människor dömde ut det hela. Flera av oss bad Gud att stoppa allt om det bara var människotankar, men han gjorde inte det.

Recensioner

ORD FRÅN GUD. Om den gudomliga uppenbarelsen i kyrkans tro och liv. Biskopsmötet 1997. 70 sid. Denna skrift har författats av biskopen i Visby Biörn Fjärstedt. Biskopsmötet som helhet har tagit del av manuskriptet och ställt sig bakom innehållet, givetvis inte bakom enskilda formuleringar. Biskopsmötet vill med Ord från Gud… Läs hela artikeln »

En härlig och levande söndagsskola

Till Livs utsände Tobias Persson åker till Vittsjö i Nordskåne och hälsar på i söndagsskolan där.

Minnen från söndagsskolan i Starby i nordvästra Skåne

Till vänster innanför dörren till lilla salen i missionshuset stod en bänk. Där brukade vi lägga ytterplaggen. Längre in stod en kamin, som vintertid var väldigt varm. Den fick man inte röra.

Kristi kors – en Guds kraft

Olof och Sosso göransson med döttrarna Rebecka och Miriam landade på kvällen den 12 september i Addis Abeba, Etiopien, där de möttes av Per-Ebbe och Kristina Ingvert. De berättar om sina första intryck bl.a. följande: Ingverts följde även med och installerade oss i Asella, där vi nu bor. Asella, och… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA Musikläraren Barnabas Mebrahtu skriver i en julhälsning från Asmara, daterad den 13 november: ”Tiden går fort! Jag tänker på julen 1997. Säkert har man börjat julförberedelserna hemma i Skandinavien. Det skall julhandlas, julkonserterna skall förberedas, man börjar undra om snön skall komma till jul, o.s.v. Jag måste erkänna att… Läs hela artikeln »

Ensamhet och gemenskap

Det talas mycket om ensamhet och brist på gemenskap i dag. Att det är ett växande problem i vårt samhälle förstår vi av det vi hör och ser. Ensamhet kan ta sig olika uttryck. Det många lider av är en ensamhet där man saknar mänskliga kontakter, där man blivit mer eller mindre isolerad från omvärlden.

Synpunkter på ett landsmöte

Redaktören har å tidningens vägnar ställt ett antal frågor till en rad personer angående landsmötet i Linköping. Svaren avslöjar synnerligen varierande reaktioner.