Saxat & utblickar

Även i Grönköping!

En lekmannajury i kyrkofrågor, nyl. inrättad i Grönköping av hr kyrkoh. Boklund, har mött kritik från militant kvinnoföreningshåll. Ordföranden, fru borgm:innan Tekla Sjökvist, kräver, att en dyl. panel ”i anständighetens namn måste innehålla hälften lektanter”.

Grönkopings veckoblad 4/98

Bekant strategi

Strategin att från maktens sida kalla allt vad dissidenterna gör för provokation och sedan ta det till förevändning för ytterligare repression känns alltför väl igen liksom ropen på att stänga kyrkorna för de trogna. Eftersom vi nu finns till och eftersom vi har vår hemortsrätt i Svenska kyrkan och eftersom det är vår kallelse att förkunna Guds ord och eftersom vi kommer att fortsätta att i stillhet, med allvar och glädje, samlas till gudstjänst, så mår nog andra bäst av att försöka ta ansvar för sina känslor och inte vara så lättprovocerade.

Fredrik Sidenvall, Göteborgs-posten 16 april 1998

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan