Ja till Livet

Ända fram till 1952 var den 25:e mars en röd dag i almanackan. Då firades Jungfru Marie Bebådelsedag. I kyrkan lästes texterna om ängelns hälsning från Gud till Maria. Den 25:e mars är det precis nio månader kvar till Juldagen. Så tänkte våra fäder.

Ända fram till 1952 var den 25:e mars en röd dag i almanackan. Då firades Jungfru Marie Bebådelsedag. I kyrkan lästes texterna om ängelns hälsning från Gud till Maria. Den 25:e mars är det precis nio månader kvar till Juldagen. Så tänkte våra fäder.

HON VAR KANSKE BARA 15 ÅR, Maria, när ängeln hälsade henne: Du högt benådade! Herren är med dig. Hon skulle bli mor till den ”Högstes Son”. Det är en av de många dramatiska händelser Nya testamentet skildrar (Luk.1:26–56).

Maria är den andra Eva. Den första kvinnan, Eva, drog förbannelse över människosläktet. Den andra kvinnan, Maria, skall komma med välsignelse. Hon skall föda en son: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt. Eva födde en brodermördare. Maria skall få föda världens Frälsare.

I profetian talades det om kvinnans säd – men kvinnor har ju ingen säd! Allt var från början orimligt. Inför den unga, oerfarna flickan kommer ängelns förklaring: Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet också kallas heligt och Guds Son. Det är Guds Ande som skall stå bakom undret. I begynnelsen svävade Guds Ande över mörka djup, men så börjar universum ta form, ty du sänder din Ande, då skapas de (Ps.104:30), och i den helige Andes kraft skulle nu celldelningen i Marias liv börja. Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son.

 

Det omöjliga är möjligt

Kunde Maria förstå något av ängelns hälsning? Tänkte hon månne på Sara, sitt folks urmoder, som fick föda en son trots att alla biologiska förutsättningar saknades? Sara tvivlade och log åt löftena, och hon fick inte heller föda världens Frälsare, men hon får trots sin otro stå som förebild för inkarnationens under. Hon fick ett ord från Herren: Är då något så underbart att Herren inte skulle förmå det? Och ordet till Maria från ängeln var: För Gud kan ingenting vara omöjligt.

Helig Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig – så beskrivs undret. Helig Ande och den Högstes kraft, det låter betryggande. Men undret är ofattligt stort. I Marias liv skall nu den människokropp växa som Guds Son skulle klädas i, han som har funnits till före all tid och om vilken Skriften intygar att ”allt blev till genom honom”. Maria var av Davids släkt, och så blev gossen hon skulle föda en Davids son och i kraft av sitt gudomliga ursprung är han Davids herre.

 

Du har funnit nåd!

Men det räcker inte med Guds allmakt. Universums Herre kan inte med allmaktsord frälsa världen. Gud behöver hjälp av en liten flicka. Gud kan inte stiga in i världen omgiven av härlighetens strålglans. Han måste komma inifrån. Den port han valt att stiga in i världen genom är en orörd flickas moderliv.

Men varför har Gud väntat i tusen år och åter tusen? Fanns det ingen möjlig kvinna under tidsåldrar som gått? Nej det finns bara en Maria. I Edens lustgård var det en kvinna som sade nej till Gud, patriarkens hustru log, men i Nasaret, i tidens fullbordan, står en ung kvinna som är redo att svara ja. Du har funnit nåd. Kanske förstår Maria att hon inte skall prestera något åt Gud. Det är Gud som skall ge. Nåd är befriande. Det var en kvinna som stängde porten till Gud en gång. Nu står det åter en kvinna som genom sitt svar kan öppna den porten för Gud. Vad skall du svara, Maria – du högt benådade?

Maria är inte den starkaste människan, inte den mest begåvade, inte den frommaste, men den mest ödmjuka, kanske. Hon svarar: Se – jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så öppnas porten för Gud in i mänskligheten genom Marias liv. Människosonen kan födas.

 

Tecknet för Maria

Så kommer en ny dag. Kanske började Maria undra om det hon upplevt var verklighet. Var det kanske bara en dröm, en inbillning? Hon, en vanlig liten flicka – inte kan Gud ha menat så? Då drar sig Maria till minnes, att ängeln gett henne ett tecken på samma sätt som herdarna senare fick: Detta skall bli tecknet för er: Ni skall finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba. Det var ett kontrollerbart tecken. Och ängeln hade sagt att hennes gamla faster, Elisabeth, också väntade barn, hon och Sakarias. Det hade hänt något med dem som liknade det som hände med Sara och Abraham en gång. Detta var ett kontrollerbart tecken. Maria skyndade iväg till en liten stad i Efraims bergsbygd för att få svar på sina frågor. Hon skulle gå 15 mil, men hon vandrade med den Högstes kraft vilande över sig. Hon är en välsignad kvinna, som bär en välsignad livsfrukt. Celldelningen pågår medan hon vandrar.

Så kommer hon fram. Sakarias är inte hemma, och bäst är nog det, ’en man är ofta bara till besvär…’. Nu skall de båda kvinnorna tala med varandra om historiens djupaste hemlighet. Vilket möte det blir! Fylld av helig Ande ropar Elisabeth till Maria: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt … min Herres moder kommer till mig … Ja, salig du som trodde! Här får Maria svar på alla sina frågor. Det var rätt, det var sant, det var verkligt det som hände med henne. Bekräftelsen kom, krampen och rädslan viker och Maria brister ut i en lovsång utan motstycke: Min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig över Gud, min Frälsare…

 

Salig Maria

Ja, saliga är de ödmjuka, säger Jesus. Jag är Herrens tjänarinna, sjunger Maria, och hennes tjänst var sådan att hädanefter skall alla släkten prisa mig salig. Det skall också vi göra i salig förundran. Men Jesus har själv gett oss ett exempel på hur vi skall se på Maria. Det är ett viktigt och klargörande exempel. Stora skaror lyssnade till Jesus. Då var det en kvinna ur mängden som hänförd ropade: Saligt är det moderssköte som burit dig och det bröst som gav dig di! Vilken hyllning till Maria! Men Jesus svarar: Säg i stället: Saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det (Luk.11:27–28).

 

Salig du som tror

Vi står alla, liksom Maria, inför en fråga: Vill du öppna ditt liv och ditt hjärta för Guds Son, din Frälsare? Se jag står för dörren och klappar… Det finns ett ord här som verkligen gäller oss alla: Salig är du som trodde. Vi kan få del av det som Marias livsfrukt har vunnit åt oss. Korsets och uppståndelsens konsekvenser är inte vackra drömmar. Det är verklighet. Det var inte en from mans blod, en martyrs blod, som göts på Golgata. Nej, det var Jesu, Guds Sons blod, som har kraften att rena från all synd. När du tar emot nattvarden är det inte bara en minneshögtid, rik på symboler. Nej, det är Jesu, Guds och Marias Sons, kropp som är sönderbruten på korset, och det är Jesu, Guds och Marias Sons, blod som är utgjutet för oss. Och Jesu, Guds Sons, kropp och blod finns därför att jungfrun Maria svarade ja till Guds kallelse. Därför ska vi med alla släkten prisa henne salig, och öppna våra liv och våra hjärtan för Guds Ord och Guds Ande. Då är vi saliga.

Jungfrun Maria bar Jesus, Guds Son, ut till världen Det var en helt unik uppgift, men Gud behövde henne för den. Jesus behöver bäras ut till världen även i dag. Den uppgiften är också stor – och Gud behöver dig för den!

RUNE GUSTAVSSON
Predikant, Lund
född den 25 mars

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan