Varför bry sig om miljön när Jesus kommer snart?

Vi människor har av Gud fått ansvar för skapelsen: att handla klokt, hushålla med resurser och förvalta på ett gott sätt. Men varför bry sig? Jorden ska ju ändå en dag förgås…

Ta en helt vanlig dag. Du går upp ur sängen, in i duschen. Tvättar håret, tar på lite deodorant och kanske make up. När du har klätt på dig blåser du håret med hårtorken. Men först sätter du på kaffe till frukosten. Kokar gröt, brer en smörgås, och när du har ätit ger du dig iväg till jobbet eller skolan. Bilen eller bussen? Cykeln, kanske.

 

Att bara vara – en miljöpåverkan

Nu har du hunnit vara uppe i ungefär en timme en helt vanlig dag, och du har redan hunnit ägna dig åt de tre aktiviteter som påverkar miljön allra mest: att bo, att äta och att resa. Du behöver värme till ditt hus eller lägenhet och för varmvattnet till duschen och disken. El behövs till lampor för att få det ljust, och dessutom till hårtorken, kaffebryggaren och spisen. Beroende på hur din värme och el har producerats, påverkar den miljön mer eller mindre, men det finns inte någon el- och värmeproduktion som inte påverkar miljön alls.

Maten som du äter för också med sig en hel del olika typer av miljöpåverkan. Vi kan ta kaffet som exempel. Om du köper kaffe som inte har odlats ekologiskt, så har det odlats på plantager där det används stora mängder bekämpningsmedel. Gifterna används för att få bukt med skadedjur som förstör skörden. Men gifterna tar inte bara död på de oönskade krypen, de påverkar även resten av floran och faunan i omgivningarna. I många fall har man dessutom konstaterat att plantagearbetarna som handskas med gifterna gör det utan skyddskläder, och att deras hälsa därför påverkas av bekämpningsmedlen. Även annan mat, också den som produceras i Sverige, medför miljöpåverkan. Ett exempel är näringsläckage från åkrarna, som orsakar övergödning och algblomning i vattnet på sommaren.

Vårt resande är den tredje punkten som är viktig att nämna. Maten vi äter och prylarna vi använder tillverkas ofta i andra delar av världen och måste transporteras långt. Men även om varutransporter visst orsakar miljöproblem, så är de vanligen väldigt effektiva. (Man transporterar så mycket åt gången att påverkan per sak inte blir så stor när man slår ut den på allt som transporterats). I det perspektivet är våra persontransporter ett större problem, eftersom de vanligtvis inte är lika effektiva. Både vårt vardagsresande, som när vi åker till och från jobbet eller affären, och våra semesterresor orsakar problem. Avgaserna från till exempel bilen eller flyget orsakar utsläpp, som dels påverkar vår hälsa och dels kan medföra att vi får klimatförändringar i framtiden.

 

Varför bry sig?

Nu har du säkert, liksom jag, konstaterat att det inte går att leva utan att orsaka miljöpåverkan. Det finns mycket man kan göra för att minska sin påverkan och jag kan ge många tips. Men den första frågan är ju: varför bry sig? Har vi som kristna ett speciellt ansvar för sådana frågor, eller är det tvärtom så, att vi har anledning att strunta i det med tanke på att Gud ska skapa nya himlar och en ny jord? Är det alls vår uppgift att bry oss om miljön, ska vi inte i stället ägna oss åt att sprida evangelium?

Den kristne biologen Stefan Edman skriver i antologin En

värld av sådan skönhet. Om människan och skapelsen om män­niskans söndring ur skapelseväven: ”Vi bekrigar inte bara varand­ra i mänsklighetens såriga familj. Vi våldtar också skogarna, åkerjorden, vattnen, lufthavet.” Edman menar att vår negativa påverkan på naturen är en synd – miljöförstöring är ett tecken på att vi inte lever enligt Guds goda ordning. Synd är ju inte något som vi bör ägna oss åt, men själv tycker jag det är svårt att med hjälp av Bibeln avgöra huruvida miljöförstöring verkligen är en synd. Gud har gett oss en underbar natur att bruka för att kunna uppfylla olika behov, men också ett ansvar att förvalta jorden. Var gränsen går mellan att bruka och att förbruka är inte alldeles enkelt att avgöra. Det är inte heller lätt att på detta område prioritera våra uppgifter som kristna. Men tillbaka till frågan: varför bry sig? Jag ska ta hjälp av några centrala bibelord för att motivera mitt svar.

 

Den bästa prioriteringen

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet (Matt. 6:33). Ett stort problem när det gäller miljön är att vi i den rika delen av världen konsumerar så väldigt mycket. Det är som om vi medverkar i en tävling, där det gäller att bo så fint som möjligt, köra den vräkigaste bilen och att ständigt ha de häftigaste prylarna och kläder enligt senaste modet. Vi tror att vi kan konsumera oss lyckliga, och produktionen av varorna vi handlar utarmar resurser och förstör luft, mark och vatten.

Men som kristna har vi något mycket bättre att fylla våra liv med – vi har livets bröd och det levande vattnet, det som verkligen kan stilla vår längtan. Om vi kunde ägna våra liv mer åt det, och åt att sprida den sanna glädjen bland våra medmänniskor, så skulle vi också komma en bra bit på vägen mot ett liv som påverkar miljön mindre. Att konsumera för att fylla våra grundläggande behov blir något helt annat än att göra det för att fylla vår längtan efter mening eller för att bli älskade och beundrade. Sök meningen och kärleken hos Gud i stället, det är där din längtan verkligen kan bli stillad! Det finns alltså ingen motsättning mellan att söka Guds rike och att ta ansvar för miljön.

 

Den gyllene regeln

Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni göra mot dem (Matt. 7:12). Jag nämnde i exemplet med kaffet att de gifter som påverkar naturen också riskerar att förstöra hälsan för arbetarna på kaffeplantagen. Det är ett exempel på att ansvaret för miljön ofta är nära kopplat till att bry sig om andra människor. Om du inte tycker att du som kristen har något ansvar för att inte utarma naturen, så kan man alltså i stället motivera vårt ansvar med att vi bör ha omsorg om vår nästa.

Vi i västvärlden har blivit bra på att minska våra lokala miljöproblem, de som drabbar oss själva direkt. I stället har vi flyttat vår påverkan i rum och tid, så att våra utsläpp och vår re­surs­användning dels drabbar människor i andra delar av världen, dels riskerar att våra barn och barnbarn får en värld med mycket sämre förutsättningar att leva och försörja sig i.

 

Lev väl!

Att bry sig om hur man påverkar miljön stämmer alltså väl över­ens med det uppdrag som vi har fått genom det dubbla kärleksbudet: Du skall älska Herren din Gud över allting och Du skall älska din nästa som dig själv. I dag ser vi så lite av effekterna av vår konsumtion och vår livsstil, eftersom vi har flyttat dem långt bort från oss själva. Det kan därför vara svårt att ta till sig att vårt sätt att leva påverkar andra människors möjlighet till god hälsa och möjlighet till försörjning, trots att det finns mängder av undersökningar som visar på sådana samband. Jag önskar att alla kristna skulle ta större ansvar i miljöfrågor, men mest av allt önskar jag att vi ska finna vår glädje i Gud. Så samla inte skatter på jorden – gör det i stället i himmelen!

Rebecka Engström

Doktorand i Miljöstrategisk analys, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan