Recensioner

LÅT MIG VARA KVINNA – till min dotter om betydelsen av kvinnlighet av Elisabeth Elliot.

Talet om manligt – kvinnligt, kravet på jämställdhet och driften att spränga gränser har präglat det senaste decenniet.

Det är aldrig lätt att leva under den period av livet då man ska finna sin identitet och hitta sin plats som kvinna eller man och som kristen. Än svårare måste det bli då de som skulle vara auktoriteter själva står mitt uppe i en omprövning av, kanske protest mot den syn på människan och hennes plats i skapelse, samhälle och familj som de själva präglats av.

Just detta är många unga människors lott i dag. Ofta hinner mycket av nedärvda strukturer och goda ordningar monteras ned och gå förlorade, innan Guds folk reagerar och riktar in sig på att ge biblisk undervisning i en form anpassad för samtiden.

Vi föräldrar kan också vara tröga till att hänga med i språkutvecklingen, d.v.s. fatta att ord, som vi kanske själva är förtjusta i och tycker fungerar utmärkt för oss, kan bli förbrukade. Det händer ständigt att ord töms på sitt ursprungliga innehåll och fylls med något nytt och därför inte fungerar för de unga så som de gjort för oss. Detta förhållande ställer naturligtvis till det i uppfostran och då föräldrar ska överföra livsvisdom till sina barn.

Elisabeth Elliot skriver enkelt och personligt. Hon lyckas emellanåt fånga gudomliga sanningar och ge dem vidare så att man får aha-upplevelser.

Genom att med Elliot ställa frågan ”Vems är jag?” får man ett annat perspektiv än genom att snärjas i frågeställningen ”Vem är jag?”.

Triangeln används ofta som en bild av det kristna äktenskapet. Spetsen syftar då på Gud och de två hörnen nere vid basen symboliserar mannen respektive kvinnan. Utifrån denna bild stryker Elliot under att ju närmare Gud två makar lever, desto närmare varandra kommer de.

Begreppet hierarki behandlas. ”Orden högre och lägre syftar ursprungligen på position, inte på egentligt värde. En person som sitter högst upp på en stadion har en högre plats än en person på främsta raden.”

Kanske tänker vi inte så ofta på att varje val i livet innebär begränsningar på ett eller annat sätt. Men sådan är verkligheten.

Författaren visar hur nära sammankopplade frihet och begränsning är.

Boken berör många viktiga sanningar, och även den som inte omedelbart kan bejaka Elliots syn på varje enskilt område hon behandlar får en hel del att fundera på och arbeta vidare med. Du kvinna, läs boken och stäm av den mot Bibeln! Den kommer med all säkerhet att ge dig mod och styrka att hitta din plats som kvinna och kristen i ett gudsfrånvänt samhälle. Samtidigt gissar jag att den kommer att uppfordra dig till att arbeta med dig själv och med bibelordet.

Lena A-Artman

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan