Missionsnytt

Eritrea

Gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien fortsätter dessvärre. I fax från Barnabas Mebrahtu av den 14 mars redogör han för ”den icke önskvärda situationen i Eritrea”. Vi saxar från hans rapport:

Som ni alla vet så pågår det krig mellan Eritrea och Etiopien. Därför kan jag inte låta bli att säga något om hur den nuvarande situationen är och hur det hela började. Spänningen och sen krigsutbrottet kom så oväntat för oss alla. Efter Eritreas självständighet i början av 90-talet har det rått fred mellan länderna, men för nio månader sedan bröt kriget ut. Orsaken är en gränskonflikt i Badmeområdet, en region som de båda länderna nu strider om. OAU, FN och många enskilda länder har försökt att hitta en fredlig lösning på problemet. (– – –)

Folket i Eritrea vet mycket väl vad krig innebär. Här är det ingen som vill ha krig, utan fred. Man ville att det hela skulle sluta omedelbart genom en fredlig lösning. Låt oss fortsätta att be till Gud om att han sänder fred till Eritrea och Etiopien. (– – –)

LCEr höll sitt årsmöte i Koazén den 26‒28 februari. Vid mötet deltog många äldre medlemmar och några ungdomar. Man diskuterade mycket om ekonomin och det fortsatta arbetet. Det beslutades att utvidga missionsarbetet till flera byar i landet. (–––)

Musikskolan fortsätter sin verksamhet. I november 1998 påbörjades en kurs som skall pågå till slutet av maj i år. 75 intresserade anmälde sig men p.g.a. begränsade lärarresurser accepterades bara 30 av de sökande. Alla eleverna fortsätter kursen med stort intresse och med god framgång. På grund av rädsla för flygbombningar avbröt vi nyligen kursen i tre dagar, men nu fortsätter vi med undervisningen.

För att musikskoleprojektet skall kunna nå sitt mål behöver vi ert fortsatta stöd och er förbön! Tack för allt intresse som ni visar för musikskolan och för missionsarbetet i Eritrea. Tack till er alla som skickar hälsningar med posten från Sverige. Gud välsigne er.

 

Etiopien

Jan-Åke Johansson skriver i ett brev daterat den 2 mars: Vi anlände till Qersa i går efter att ha varit i Addis Abeba drygt en vecka. Tillståndet att få köpa medicin från Central Medical Store blev äntligen klart. I fredags kunde vi så hämta ut stora kvantiteter medicin. Det blir nu betydligt billigare för patienterna. (– – –)

Myndigheterna har mer än en gång varnat för att kliniken och missionärsbostaden på nytt kan bli mål för banditer. Det finns tyvärr laglösa banditgäng på många ställen. I början av februari var det två överfall i närheten av Qersa. En hel buss med passagerare rånades på vägen mot Asella. Och sedan rånades en biltransport inte långt från Qersa på väg mot Langano. Men dessa sista var inga yrkesbanditer utan traktens folk och kunde därför infångas av polisen. Det är typiskt, när det är krig, att folk utnyttjar läget till att ställa till oreda.

I dag har man firat ”segern mot Eritrea” här i Etiopien. Men man verkar ta ut segern i förskott. Även om man drivit bort eritreanerna från Badme-fronten så har inte Eritrea gett upp vid de andra fronterna. Vi får be och hoppas att de slutar kriga och i stället kan förhandla om var gränsen ska gå och mycket annat. (– – –)

I dag har det varit helgdag i Etiopien. Kliniken har varit stängd men vi har ändå fått ta emot flera akuta fall. Så brukar det vara på helgdagar.

Efter sol och torka under flera månader har det de sista dagarna varit molnigt och kommit en och annan regnskur. (– – –)

Vi är just nu vid ganska gott mod men vi ska inte förneka att det varit ett tungt och jobbigt år. Vi ber Herren Gud att lösa de problem vi just nu brottas med och hjälpa oss och alla andra igenom alla bekymmer.

Fridshälsningar med Ps. 23.

 

Kenya

Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) håller sitt årsmöte den 22‒23 april. Dagarna före årsmötet, den 20‒21 april, har kyrkans styrelse sammanträde. Många viktiga ärenden kommer att diskuteras vid dessa samlingar. Bed om Guds ledning och välsignelse över ELCK:s fortsatta arbete!

 

Peru

I bönebrev från Sinnika och Håkan Ekström i Chiclayo av den 15 mars saxar vi följande:

Mercy och Isabel är ett troget par från San Antonio. Han är församlingens pastor och hon är söndagsskolans lärare. De har arbetat i c:a åtta år och känner sig väldigt ensamma och övergivna av sin församling. Be att de ska kunna få lite semester och besöka hans föräldrar samt om ökad förståelse av vad nåden innebär. Be också för församlingen att de ska förstå vikten av att hjälpas åt, liksom de olika delarna i en kropp samarbetar, jmf. 1 Kor. 12, sista hälften.

Söndagen den 21 mars avskildes i Rønne på Bornholm, Danmark, makarna Helene och Preben Kofoed-Jespersen, med barnen Milka (5 år) och Magnus (2 år), för missionstjänst. Den 8 april reser de till Lima, Peru, och påbörjar så småningom språkstudier i Arequipa. Med tacksamhet till Gud konstaterar vi att deras visa för arbetsinsater i Misión Evangélica Luterana i Peru har beviljats.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan