Missionsnytt

Eritrea

Einar och Ebba Göth återkom till Sverige i slutet av juni och har därmed avslutat sin korttidstjänst i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr).

 

Etiopien MBV har i samråd den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) kallat Lars Hjort Stenungsund, att under en period av sex månader undervisa präster och evangelister i ledarskap och liturgi/gudstjänstfirande vid det teologiska seminariet i Asella. Lars Hjort är född och uppvuxen i Etiopien och gift med Barbro. De har fyra barn. Lars har sedan 1980 huvudsakligen arbetat som präst i Göteborgs stift. 1994 var han tjänstledig och arbetade med en uppsats om Etiopien: Missionen under ockupationen, 1936–1941. Våren 1998 utförde Lars ett korttidsuppdrag för MBV och LCEt i Asella. Utresan är bokad till i början av augusti.

MBV:s missionssekreterare Jens Aage Nielsen gör i augusti ett tre veckors besök i Etiopien.

 

Kenya Förberedelser för nya missionärsinsatser i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) fortsätter. Missionshögtider planeras för Rakel Smetana (se annons förra Till Liv).samt för Erik och Helena Reuterdahl (se annons på s. 23).

Karin Gunnarsson, Kristianstad, verksam som missionär i ELCK under åren 1984–2000, som under det gångna året arbetat som missionssekreterare med ansvar för Kenyaarbetet, återvänder för en kortare tids tjänst i ELCK under hösten 2002.

Kerstin Nilsson, Norrköping, som under åren 1990–1998 verkade som missionär i ELCK, har ställt sig till förfogande för en ny period. Utresor för nämnda missionärer är planerade till september. Mer information följer i nästa nummer av Till Liv.

 

Peru Den 23 juni anlände Henrik och Emma Birgersson, med barnen Arvid, Ester och Ingrid, till Chiclayo, där de kommer att verka under det närmaste halvåret.

Preben och Helene Koefoed-Jespersen, med barnen Milka, Magnus och Mathias, reser i augusti tillbaka till Chiclayo för en ny period.

Fr.o.m. januari 2003 har Håkan och Sinnika Ekström, med barnen Sebastian, Sofie, Nicolina och Tindra, lovat att ställa sig till förfogande för en ny period i Peru. Det kommer att behövas en lärare till den svenska skolan i Chiclayo

Håkan Ekström
Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan