Tiden så hastigt försvinner

Så skrev en sångförfattare redan 1893, alltså för mer än hundra år sen.

Detta att vi tycker att tiden bara försvinner från oss är således inte något nytt. Likväl innebär ”att ha tid” något helt annat i dag än för hundra år sen.

Tiden har ju inte blivit kortare; varje dygn har fortfarande 24 timmar och varje år, förutom skottåret, 365 dagar. Det som är annorlunda är i stället att vi splittrar upp vår tid på så många fler aktiviteter än man gjorde förr. Därför får varje sak som ”måste” göras hos oss mindre utrymme i tid, och det medför att vi tycker oss inte ha tid, att vi alltid är i tidsnöd och därför måste jäkta livet igenom.

Men vad är det då vi försöker hinna med? I de allra flesta fall goda ting – bättre kondition, grundligare utbildning, högre lön, förbättrade levnadsvillkor… Detta och mycket annat, som kan vara bra eller dåligt, springer vi benen av oss för att hinna i fatt. Man jäktar fram snart sagt överallt, på gatan, i tunnelbanan, på vägarna, i skolan, på jobbet, i hemmet.

Det värsta är att inte heller vi som vill kalla oss kristna, Jesu efterföljare och lärjungar, kan värja oss för detta jäkt och denna stress.

Jäktet har t.o.m. trängt in i vårt andakts- och gudstjänstliv. Man har så bråttom att man inte har tid att stilla sig inför Gud och hans ord. Någon husandakt blir det knappast tid till. Gudstjänstfirandet i kyrka eller missionshus får ta högst någon timme, sen måste man skynda vidare till något annat.

Vi glömmer så lätt att tiden inte är vår utan Guds. ”Min tid står i Herrens händer”, skriver David i Ps. 31, och så är det verkligen. När tiden är ute, kan varken vi själva eller någon annan människa på något sätt förlänga den för oss. När vår tid är slut, börjar för oss evigheten, och den är inte begränsad. Tänk då, om vi skulle ha haft så bråttom här i livet att vi inte hade tid över för Gud!

”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” Frågan som Jesus en gång ställde till sina lärjungar ställer han också till oss år 1999. Med en förlorad själ blir evigheten förfärlig. Låt oss därför från och med i dag ge Jesus den tid han vill ha med oss var och en!

Bertil Henriksson vice ordf. i ELM sv

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan