Mening och mål

Slå rot,
växa upp, gå i blom,
vissna, dö
med – för människans del –
en dunkel aning om
en kommande dom –
det ligger något obevekligt,
dystert i detta.
Inympas i Kristus,
växa i nåden,
fostras av Anden
att älska Guds vilja och bud;
visserligen utblottad
på egen berömmelse
men dock ägande allt,
helheten, fullheten,
det eviga livet i Gud –
det ligger något obeskrivligt
saligt i detta.

Ur: Sådd och Skörd, dikter av Bert O.
BV-Förlag, Klippan 1978

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan