NSM:s årsmöte

Den 3–4 juli hölls NSM:s årsmöte i Hjärsåslilla. Margareta Jämstorp var där och hon delar med sig av sina intryck från söndagens möte.

Den 3–4 juli hölls NSM:s årsmöte i Hjärsåslilla. Margareta Jämstorp var där och hon delar med sig av sina intryck från söndagens möte.

På söndagen samlades en skara missionsvänner kl. 11.00 till gudstjänst. NSM:s nyvalde ordförande Börje Karlsson hälsade välkommen med att läsa Sefanja 3:17.

Därefter tog Lars Brixen över och ledde gudstjänsten. I hans predikan över Mark. 3:7 undervisades vi om vad Guds rike är. Det består av Jesus och hans lärjungar och är ett återupprättelsens rike. Lärjungar är de som Jesus kallar. De lyssnar till evangelium och svarar ja till Jesu inbjudan. Man kan inte vara en Jesu lärjunge och vän utan att också komma till honom. Men vi behöver undervisning och därför kallas vi lärjungar. Vi ska följa Jesus och vara hos honom under mycket bön.

Gudstjänsten inramades av Margareta Sjunnessons vackra solosång.

Till eftermiddagens möte strömmade det till besökare från Blekinge, Vikbolandet och halva Skåne. Många stannade kvar utanför på gräsmattan och lyssnade till Alve Svensson, som talade om Kallelsen till Guds rike utifrån Mark. 1:14‒15. Jesus känner oss och kallar oss var och en vid namn. Han vill i dag frälsa oss, han älskar oss och har förlåtelse och evigt liv att ge. De tre personerna i gudomen samverkar, Sonen är Frälsaren och Anden är Hjälparen, som visar oss till Fadern. Varje gång vi hör Guds ord blir vi kallade och vi kallas om och om igen. Vi kan säga nej, men det är farligt, eftersom vi blir mer och mer förhärdade för varje gång vi säger nej. Må vi som rövaren svara ja i dag, så vi får stå på högra sidan i himlen en gång!

Under eftermiddagens möte medverkade en damkör från Bjärnum. De sjöng många härliga sånger om det himmelska målet, som väntar för den som säger ja till kallelsen från Jesus.

Barnen fick undervisning i söndagsskolan och var bland annat ute på en tipsrunda i omgivningen.

Lina Jämstorp och Joachim Persson, elever från Strandhems Bibelskola, berättade om det starka intryck en resa till Kenya gjort på dem. De fick under några veckor i våras följa några av MBV:s missionärer i deras arbete på missionsfältet (se Till Liv nr. 4). Vi fick höra om både glädje och nöd, som de fått möta, men framför allt om vikten av att följa missionsbefallningen, som Jesus gett oss alla.

Efter en paus gav missionär Anna-Brita Albertson en kort hälsning från Kenya. Hon befinner sig just nu i Sverige för ögonoperationer och uppmanade oss att läsa Guds ord och lära mycket utantill, för en dag kanske våra ögon sviker och då är det gott att komma ihåg vad vi lärt oss.

Per-Anders Einarsson talade över ämnet Ska jag ta vara på min broder? Vi fick många påminnelser att ta till våra liv. Vi har alla ett stort arbetsfält i Guds rike – alla medmänniskor som vi är satta att nå i vår vardag. Jesus ser oss en och en och han ser inga ”hopplösa fall”. Vi behöver lära oss att se med Jesu ögon. ”Vi står ofta på avstånd. Ja, på åskådarplats har alltid funnits mycket folk”, men Jesus vill i stället komma oss riktigt nära. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Alla har fått någon särskild gåva att tjäna med. Jesus behöver händer och ögon. När vi möter våra medmänniskor är det viktigt att vi engagerar oss i hela deras liv. Vi ska utmana dem och be för dem – vara Herrens utsträckta arm. Vi fick höra Per-Anders berätta från sitt arbete på fängelset i Kristianstad, där det finns sargade människor som behöver evangelium. ”Ett uppdrag som behöver utrustning från höjden.” Även en besöksgrupp, bestående av missionsvänner i olika åldrar besöker regelbundet fängelset.

Söndagens högtid avslutades av förre ordföranden Arthur Einarsson, som läste 1 Tim. 2:1‒7 och uppmanade oss till förbön. Det är Guds vilja att alla ska bli frälsta. ”Alla som varit med dessa dagar är kallade. Omvänd er och tro evangelium.”

Margareta Jämstorp sjuksköterska, Näsum

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan