Redaktören har ordet

I avkristningens spår följer dumheten, det visar inte minst dagens reklam. Reklammakare måste ständigt ligga steget före och ta nya grepp – det ligger i sakens natur – men när dagens idékläckare försöker göra sig lustiga på Bibelns bekostnad, avslöjar de bara en skrämmande brist på bildning. Just nu blickar ansikten med besynnerligt maliciösa leenden ned från reklampelare. ”Jag sätter djävulen på plats, jag lurar djävulen varje dag, jag ger djävulen en omgång”, lyder replikerna. Så görs reklam för ”etiska fonder” med mottot ”Inga vapen, ingen alkohol, ingen tobak, inga spel, inga miljöbovar”. Enfalden firar triumfer!

Kampen mot synden är ingen lek, för bakom synden står Guds och våra själars fiende djävulen, i förbund med världen och ”vårt onda kött”. Och han har aldrig låtit avfärda sig med billig moralism. ”Stå honom emot”, skriver aposteln, ”stadiga i tron”, d.v.s. trosläran, en gång för alla given i Guds ord. ”Ett ord kan honom fälla”. För evangelium flyr han. Viktigt att veta för den som ligger i kamp på liv och död mot synden!

Går avkristningen att hejda? Föga troligt, mänskligt sett. Men vi är befallda att be Skördens Herre att sända arbetare i den myckna skörden. Och det går an att på olika sätt stödja verksamhet med målsättningen att i tal och sång förkunna Guds ord rent och klart. Sådan verksamhet är inte fåfäng! Ett tydligt och gripande exempel på den saken ger Inga-Lisa Persson i en glimt från ett barnläger i Dalarna i somras. Ett annat reportage, som också belyser Bibelns vikt och värde, handlar om en välbesökt ”bibelglädjedag” i Hässleholm, och ytterligare ett beskriver en av de temadagar på Missionsgården Strandhem som väckt berättigat intresse.

”Håll fast vid, vänd tillbaka till, förbli i, kom ihåg, bevara”, uppmanar Kommentaren.

Det gäller ”originalet” – Guds ofelbara ord.

Sam-Arne Nilsson

Foto: –