Nådefull omsorg

Då vingårdens Herre ej finner
den frukt han förväntat att få
Han ser helst att trädet försvinner,
att det ej för alltid må stå
och blott göra marken onyttig.

Men Han som har ansvar för skötseln,
Han ber: Låt det stå än ett år!
Jag gräver och slösar med gödseln,
kanhända det knoppas i vår
och något kan bringas till mognad.

Vad lycka att Frälsaren beder
däruppe beständigt för mig
och jordmånen kring mig bereder –
Han gör ju detsamma för dig –
att frukt vi om möjligt må bära.

Bert O
(Ur diktsamlingen Sådd och skörd)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan