Redaktören

Det är viktigt att hålla reda på sin identitet. Även ett missionssällskap behöver emellanåt påminna sina medlemmar och andra om var i samfundsgeografin man befinner sig och vad det är som bör bestämma verksamheten. Början av ett nytt år kan vara ett lämpligt tillfälle.

Arvet från Luther och Rosenius ger än i dag våra organisationer – MBV, NSM, ELMsv och KUS – en bestämd identitet. För lutheraner i allmänhet är det en högst intressant sak att Lutherska Världsförbundet kunnat underteckna en med romerska katoliker gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran. Men är det Bibelns lära om rättfärdiggörelsen inför Gud man enats om? Verkar det inte för bra för att vara sant? Kanske rör det sig mera om en gemensam sammanblandning av rättfärdiggörelse och helgelse?

Ämnet är så viktigt att det kan och bör dryftas ordentligt. Till Liv erbjuder från och med nu utrymme för väsentliga synpunkter i denna och andra andliga och teologiska frågor under rubriken ”Öppet Forum”. Men vi tar inte in anonyma bidrag!

Anonym får den däremot gärna vara som önskar svar på något rent själavårdande spörsmål. Sådana frågor har kh em Gustav Börjesson och förskollärare Lena A Artman lovat att besvara i Till Liv. Frågespalten introduceras i detta nummer. Frågor finns förvisso. Fråga frimodigt!

En annan nyhet är ”Månadens trosfråga”. Någon teolog – präst eller lekman – går kortfattat igenom olika punkter i trosläran. Vi inleder med ett i många kretsar närmast bortglömt begrepp: ånger.

Ett missionssällskap som inte bedriver – kämpar med – mission måste ha råkat in i en allvarlig identitetskris. På MBV:s missionsfält växlar glädjeämnen och bekymmer. Följ med, ta del av såväl de förra som de senare! Du som kallar dig ”missionsvän” behöver Till Liv och dess missionsnyttsidor, så att du kan vara med i förbön!

 

Sam-Arne Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan