Missionsnytt

ERITREA / ETIOPIEN

P.g.a. att kriget mellan Eritrea och Etiopien på nytt blossade upp i mitten av maj, bedömer Statens Invandrarverk att det nu finns stor risk att etiopier och eritreaner ”ansöker om uppehållstillstånd för bosättning”, och beviljar följaktligen inte inresetillstånd för någon från dessa länder. Denna policy har dessvärre lett till att de av MBV och KUS inbjudna ungdomarna (se Till Liv nr 6, sid. 14) inte kommer att kunna få visum till Sverige och Danmark denna sommar. Kontakt har givetvis tagits med svenska myndigheter för att, om möjligt, få dem att ändra på sitt beslut – men förgäves. Det är dock mitt under alla bedrövelser och motgångar som sammanhänger med detta krig ett stort tacksägelseämne att Etiopien och Eritrea, efter många turer, den 18 juni i Alger kunde underteckna ett fredsavtal. Vi uppmanar alla missionsvänner till fortsatt bön om att förhållandena i och mellan de båda länderna så snart som möjligt måtte normaliseras.

I ett brev från qes Bruk Wubishet till MBV:s årsmöte framfördes följande hälsning:

”Kära bröder och systrar i Kristus! Jag hälsar er i Herrens Jesu namn. Det är mycket ledsamt att jag inte kunde vara med på ert årsmöte. Det förvånar mig alltid att Guds vilja är en annan än vår. Men hur som helst så är jag säker på att vi snart kommer att träffas. Paulus säger i Apg. 17:28: Det är genom honom som vi lever och rör oss och är till. Och så är det.

Det må vara etiopier eller svenskar, alla lever vi genom honom, som också älskade oss så, att han sände sin Son, Jesus Kristus.

Vi i Etiopien är fyllda av tacksamhet gentemot er, våra vänner i Sverige, för er omtanke, era förböner och era gåvor. Er omsorg om oss är ett sådant offer som Gud tar emot med glädje (Fil. 4:18). Vi säger tack så mycket och må Gud välsigna er.

Vi får bevittna hur Guds rike har framgång här i Etiopien. Och Gud har fått använda er tillsammans med sina entusiastiska tjänare här ute för att förverkliga sin plan. Äldste i de olika församlingarna brinner för spridandet av evangeliet, och många kommer till tro, redo till att först bli döpta och sedan konfirmerade. Pris och ära ske Gud!

Och vi är fulla av tillförsikt då det gäller detta arbete, trots alla ekonomiska och administrativa problem inom vår kyrka. Särskilda hälsningar har jag till er från Lutherska Kyrkans styrelse, olika församlingsledare och från det Lutherska Teologiska Seminariet.

Måtte Gud rikligen få välsigna ert årsmöte. ”Och min Gud skall ge er fullt upp av allt som ni behöver, ur sin härlighets rikedomar, i Kristus Jesus. Vår Gud och Fader tillhör äran, i evigheternas evighet. Amen.” (Fil. 4:19–20).

Vår missionär Barnabas Mebrahtu, som reste ut till Eritrea 1997, har både finskt och eritreanskt medborgarskap. Därför räknar vi med att han kan göra ett kortare besök i Sverige och Finland nu i sommar. Barnabas skriver bl.a. följande i ett e-brev från den 13 juni: ”I söndags hade vi musikskolans avslutning och det var många åhörare på plats. Jag kommer att ge en videorapport om just avslutningen, när jag kommer till Sverige nu i juli. Jag hoppas att jag då får träffa, om inte alla, så många av er.”

Den 15 juni skriver Hanna-Karin Stark-Hechamo i ett e-brev från Addis Abeba bl.a.: ”Skolans 50-årsjubileum i Qersa firades visserligen, men inte med den tillströmning av folk som arrangörerna väntat sig och inte heller med det andliga program som vi missionärer och den lokala församlingskommittén räknat med. En av höjdpunkterna var qes Mekonnens predikan på söndagsförmiddagen med text ur Psaltaren, där det talas om Guds godhet och barmhärtighet. Den har vi fått erfara alla gånger vi blivit bevarade från sjukdomar, olyckor och annat ont, och likaså dagligen då Gud ger oss så mycket gott och det helt oförtjänt. Men det största beviset på Guds barmhärtighet är att han sände oss Jesus till en Frälsare från alla våra synder. Från sin tid som elev i skolan för länge sedan mindes Mekonnen att något av det första han fick lära sig utantill var tio Guds bud och Joh. 3:16. Den versen uppehöll han sig sen vid, och då riktade han sig även till de många muslimer som var närvarande. De stöter sig ju på uttrycket ”Guds Son”, men han påpekade att vi kristna inte alls tror att Gud var gift och hade en hustru, utan att det var genom den Helige Ande som jungfru Maria födde Jesus.”

MBV:s styrelse har kallat Gunilla Giselsson, Eket, till en korttidstjänst i Etiopien. Gunilla, som är född i Etiopien, är 23 år och förskollärare. Hon kommer att undervisa Christina och Jan-Åke Johanssons barn i Qersa fram till jul. Utresa är bokad den 2 augusti. Gunilla kommer att ha adressen P.O. Box 5, Asella.

I samråd med ELM Danmark har MBV:s styrelse beslutat kalla missionär Jens Aage Nielsen, Bjerringbro, som tillsammans med sin hustru Birte avslutade sin etiopientjänst för elva år sedan, till en korttidsinsats på ett halvt år som rådgivare åt den Lutherska Kyrkan i Etiopien. Utresan är planerad till början av oktober. Mer information om Jens Aage Nielsens etiopienuppdrag kommer i nästa nummer av Till Liv.

 

PERU

I slutet av juni begav sig två danska praktikanter, Benedikte Madvig Olsen och Helene Sejergaard Sørensen, till Peru. ELM i Danmark står, i samarbete med MBV, som uppdragsgivare och flickorna kommer att vistas i Peru under c:a ett års tid. Den första tiden får de komplettera sina kunskaper i spanska i Arequipa och därefter kommer de till Chicalyo, där de får i uppgift att undervisa makarna Koefoed- Jespersens barn i den danska skolan. De kommer också att bidra med insatser i församlingsarbetet, speciellt bland ungdomar. Vi tackar Gud för de utsända och följer dem gärna i förbön!

Roland Gustafsson och Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan